smile nghĩa là gì

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/smail/

Bạn đang xem: smile nghĩa là gì

Thêm nhập tự điển của tôi

Động từ
 • động từ

  mỉm mỉm cười, mỉm cười tủm tỉm; cười

  to smile sweetly

  cười nhẹ nhõm dàng

  to smile cynically

  cười nhẹ nhõm dàng

  ví dụ khác

 • danh từ

  nụ cười; vẻ mặt mũi tươi tỉnh cười

  to give a faint smile

  cười nửa miệng

  Xem thêm: duress là gì

  face wreathed in smiles

  mặt tươi tỉnh cười

  Cụm từ/thành ngữ

  to smile away

  cười nhằm xua tan

  to smile on (upon)

  mỉm mỉm cười với; mỉm mỉm cười rời khỏi ý nghiền trở nên, mỉm mỉm cười đồng ý, mỉm mỉm cười động viên

  to come up smiling

  lại kế tiếp đối mặt với những trở ngại mới mẻ, lại kế tiếp một keo dán mới

  thành ngữ khác

  Xem thêm: personal touch là gì

  Từ sát giống

  semi-smile smileless


Từ vựng giờ Anh theo đòi công ty đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản