số đọc tiếng anh là gì

Cách hiểu số vô giờ Anh là kỹ năng và kiến thức quan trọng nhất vô tiếp xúc hằng ngày. Dù vậy, nhiều chúng ta vẫn còn đó bắt gặp trở ngại khi hiểu những loại số vô giờ Anh. Với nội dung bài viết này, Langmaster tiếp tục khiến cho bạn làm rõ cơ hội hiểu toàn bộ những loại số nhé. 

1. Cách hiểu số trật tự vô giờ Anh

Cùng chính thức với bảng số trật tự vô giờ Anh từ một cho tới 1 tỷ chúng ta nhé. Hãy lưu ý cho tới phiên âm và đuôi viết lách tắt của những số này nhé.

Bạn đang xem: số đọc tiếng anh là gì

Số 

Số loại tự 

Phiên âm

Viết tắt 

1

First

/fɜːrst/

st

2

Second

/ˈsekənd/

nd

3

Third

/θɜːrd/

rd

4

Fourth

/fɔːrθ/

th

5

Fifth

/fɪfθ/

th

6

Sixth

/sɪksθ/

th

7

Seventh

/ˈsevnθ/

th

8

Eighth

/eɪθ/

th

9

Ninth

/naɪnθ/

th

10

Tenth

/tenθ/

th

11

Eleventh

/ɪˈlevnθ/

th

12

Twelfth

/twelfθ/

th

13

Thirteenth

/ˌθɜːrˈtiːnθ/

th

14

Fortieth 

/ˌfɔːrˈtiːnθ/

th 

15

Fiftieth

/ˌfɪfˈtiːnθ/

th

16

Sixtieth

/ˌsɪksˈtiːnθ/

th

17

Seventieth

/ˌsevnˈtiːnθ/

th

18

Eighteenth

/ˌeɪˈtiːnθ/

th

19

Nineteenth

/ˌnaɪnˈtiːnθ/

th

20

Twentieth

/ˈtwentiəθ/

th

21

Twenty-first

/ˈtwenti-fɜrst/

st

30

Thirtieth

/ˈθɜːrti/

th

31

Thirty-first

/ˈθɜːrti-fɜrst/ 

st

40

Fortieth

/ˈfɔːrtiəθ/

th

50

Fiftieth

/ˈfɪftiəθ/

th

60

Sixtieth

/ˈsɪkstiəθ/

th

70

Seventieth

/ˈsevntiəθ/

th

80

Eightieth

/ˈeɪtiəθ/

th

90

Ninetieth

/ˈnaɪntiəθ/

th

100

One hundredth

/wʌn ˈhʌndrətθ/ 

th

1000

One thousandth

/wʌn ˈθaʊznθ/

th

10000

Ten thousandth

/ten ˈθaʊznθ/

th

100000

One hundred thousandth

/wʌn ˈhʌndrət ˈθaʊznθ/

th

1 triệu

One millionth

/wʌn ˈmɪljənθ/

th

1 tỷ

One billionth

/wʌn ˈbɪljənθ/

th

Xem thêm: CÁCH PHÂN BIỆT SỐ ĐẾM VÀ SỐ THỨ TỰ TRONG TIẾNG ANH CHUẨN 100%

Bài tập luyện áp dụng: Viết số trật tự ứng của những phiên âm sau

1. /ˈtwenti-fɪf/ = ?

2. /ˈtwentiəθ/ = ?

3. /ˈθɜːrti-eɪˈtiːnθ/ = ?

4. /wʌn-ˈsɪkstiəθ/ = ?

5. /ˈfɔːrti-twelfθ/ = ?

6. /ˌsɪks-ˈθaʊznθ/ = ?

7. /ˈfɪfti-ˌfɪfˈtiːnθ/ = ?

8. /ˌeɪ ˈmɪljənθ/ = ?

9. /θriː ˈθaʊzn fɔːrθ/ = ?

10. /ˈtwenti ˈhʌndrət ˈθaʊznθ/ = ?

null

2. Cách hiểu số điểm vô giờ Anh

2.1. Cách hiểu số vô giờ Anh từ một cho tới 20

Trong bảng này, Langmaster tiếp tục chỉ dẫn chúng ta cơ hội hiểu số vô giờ Anh từ một cho tới trăng tròn giản dị nhất nhé.

Số 

Số đếm 

Phiên âm

1

one

/wʌn/

2

two

/tuː/

3

three

/θriː/

4

four

/fɔːr/

5

five

/faɪv/

6

six

/sɪks/

7

seven

/ˈsevn/

8

eight

/eɪt/

9

nine

/naɪn/

10

ten

/ten/

11

eleven

/ɪˈlevn/

12

twelve

/twelv/

13

thirteen

/ˌθɜːrˈtiːn/

14

fourteen 

/ˌfɔːrˈtiːn/

15

fifteen

/ˌfɪfˈtiːn/

16

sixteen

/ˌsɪksˈtiːn/

17

seventeen

/ˌsevnˈtiːn/

18

eighteen

/ˌeɪˈtiːn/

19

nineteen

/ˌnaɪnˈtiːn/

20

twenty

/ˈtwenti/

Xem thêm:  SỐ ĐẾM TIẾNG ANH VÀ MỌI ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT!

null

2.2. Cách hiểu số vô giờ Anh những số mặt hàng chục

Sau đó là cơ hội hiểu số vô giờ Anh với những số tròn xoe chục trăng tròn, 30, … 90. quý khách hàng cần thiết lưu ý phiên âm và cơ hội viết lách của những số này nhé.

Số 

Số đếm 

Phiên âm

10

ten

/ten/

20

twenty

/ˈtwenti/

30

thirty

/ˈθɜːrti/

40

fourty

/fɔːrti/

50

fifty

/ˈfɪfti/

60

sixty

/sɪksti/

70

seventy

/ˈsevnti/

80

eighty

/eɪti/

90

ninety

/naɪnti/

2.3. Cách hiểu số vô giờ Anh những số hàng nghìn trở lên

Sau đó là cơ hội hiểu số vô giờ Anh với những số tròn xoe chục trăng tròn, 30, … 90. quý khách hàng cần thiết lưu ý phiên âm và cơ hội viết lách của những số này nhé.

Số 

Số đếm 

Phiên âm

100

one hundred

/wʌn ˈhʌndrəd/

1000

one thousand

/wʌn ˈθaʊznd/

10.000

ten thousand

/ten ˈθaʊznd/

100.000

one hundred thousand

/wʌn ˈhʌndrəd ˈθaʊznd/

1.000.000

one million

/wʌn ˈmɪljən/

10.000.000

ten million

/ten ˈmɪljən/

100.000.000

one hundred million

/wʌn ˈhʌndrəd ˈmɪljən/

1.000.000.000

one billion

/wʌn ˈbɪljən/

Bài tập luyện áp dụng: chọn lựa cách hiểu trúng của những số sau

Xem thêm: sustenance là gì

1. 480 A. thirty

2. 396 B. eleven

3. 2.100.009 C. two millions one hundred and nine

4. 11 D. four eighty

5. 30 E. three ninety-six

6. 9000 F. eighty-one

7. 81 G. nine thousand

CÁCH ĐẾM SỐ TỪ 1 ĐẾN 1 TỶ TRONG TIẾNG ANH CHUẨN CHỈNH 100% - Học giờ Anh Online (Trực tuyến)

3. Cách hiểu số điện thoại cảm ứng thông minh vô giờ Anh

Phần này có lẽ rằng nhiều chúng ta “rén” lắm cần ko, khi tuy nhiên những số điện thoại cảm ứng thông minh đa số là những số lâu năm 9-10 chữ số. Sau trên đây Langmaster tiếp tục chỉ mang đến chúng ta mẹo hiểu số điện thoại cảm ứng thông minh vô giờ Anh dễ dàng nhất nhé.

Cách hiểu số điện thoại cảm ứng thông minh vô giờ Anh cũng rất giản dị, độc giả từng số đơn lẻ đem vô mặt hàng và người nghe tiếp tục hiểu. Tuy nhiên, tips nhằm người nghe dễ dàng nắm bắt, dễ dàng ghi nhớ thì chúng ta nên tách mặt hàng số điện thoại cảm ứng thông minh đi ra nhịp 3/3/4 hoặc 2/3/3/2 như khi chúng ta phát biểu giờ Việt.

– Số 0 hiểu là oh /əʊ/ hoặc zero /ˈzɪrəʊ/

– Cặp 2 số giống như nhau hiểu là double /ˈdʌbl/ + số

– 3 số giống như nhau hiểu là triple /ˈtrɪpl/ + số 

– 4 số giống như nhau vô giờ Anh: quadrupled /kwɑːˈdruːpld/ + số 

– Phần không ngừng mở rộng sau số điện thoại cảm ứng thông minh hiểu là Extensions /ɪkˈstenʃnz/ hoặc Ext, Ex 

Ví dụ:

0913 307 864: oh nine one three, three oh seven, eight six four

104: one oh four

1-900-222 Ex 214: one, nine hundred, triple two, extensions two one four

Xem thêm:

=> “TẤT TẦN TẬT” VỀ CÁC THỨ TRONG TIẾNG ANH: CÁCH ĐỌC, VIẾT CHUẨN

=> CÁCH ĐỌC VÀ GHI NHỚ CÁC THÁNG TRONG TIẾNG ANH HIỆU QUẢ NHẤT!

Bài tập luyện áp dụng: viết lách cơ hội hiểu trúng của những số điện thoại cảm ứng thông minh sau

0962 152 228 = ?

0962 195 439 = ?

0962 154 139 = ?

0982 821 516 = ?

0289 9950 060 =?

4. Cách hiểu số tuổi hạc và tháng ngày năm vô giờ Anh

4.1. Quy tắc hiểu số tuổi hạc vô giờ Anh

Để nói tới số tuổi hạc của một người, 1 vật vị giờ Anh thì chúng ta dùng: số điểm + years old 

Ví dụ: 

– I am sixteen years old. (Tôi 16 tuổi hạc.)

– He’s thirty seven years old. (Anh ấy 37 tuổi hạc.)

– The tree is one hundred years old. (Cái cây 100 tuổi hạc.)

4.2. Quy tắc hiểu và viết lách tháng ngày năm vô giờ Anh.

Quy tắc hiểu và viết lách tháng ngày năm vị giờ đem sự không giống nhau thân thuộc loại Anh Anh và loại Anh Mỹ. Cụ thể những điểm bạn phải lưu ý như sau.

  • Theo giờ Anh – Anh

Quy tắc viết: THỨ + NGÀY + THÁNG + NĂM

Ví dụ: 

Thứ 4 ngày một mon 11 năm 2023 → Wednesday 01/11/2023 

Thứ 3 ngày 2 mon 11 năm 2023 → Tuesday 02/11/2023

Thứ 6 ngày 3 mon 11 năm 2023 → Friday 03/11/2023

– Tiếng Anh Anh tiếp tục dùng cặp kể từ “the + of” khi hiểu những vấn đề ngày, mon năm.

Ví dụ

Ngày 16 mon 5 = 16th May = on the sixteenth of May 

Ngày 13 mon 2 = 13rd February = on the thirteenth of February 

Ngày 21 mon 11 = 21st November = on the twenty-first of November

  • Theo giờ Anh – Mỹ

– Quy tắc viết: THỨ + THÁNG + NGÀY + NĂM

Ví dụ: 

Thứ 6 ngày một mon 11 năm 2023 → Friday 11/10/2023 

Thứ 7 ngày 2 mon 11 năm 2023 → Saturday 11/02/2023

Chủ nhật ngày 3 mon 11 năm 2023 → Sun 11/03/2023

– Tiếng Anh Mỹ tiếp tục dùng “the” khi hiểu những vấn đề ngày, mon năm.

Ví dụ

Ngày 16 tháng bốn = April 16th = on April the sixteenth 

Ngày 11 mon 12 = December 11th = on December the eleventh

Ngày 22 mon 3 = March 22nd = on March the twenty-second

Bài tập luyện áp dụng: viết lách cơ hội hiểu của những câu sau.

1. Hôm ni là Chủ Nhật ngày 13 mon 11 năm 2022

2. Sinh nhật tôi vào trong ngày 18 mon 9 năm 1999

3. Năm ni tôi 19 tuổi

4. Ngày Tết thiếu thốn nhi là một mon 6

5. Năm mới nhất rơi vào trong ngày 1 mon một năm 2023

Xem thêm: “TẤT TẦN TẬT” VỀ CÁCH VIẾT NGÀY THÁNG TRONG TIẾNG ANH CHUẨN NHẤT

null

5. Quy tắc hiểu thời gian vô giờ Anh.

Số năm vô giờ Anh đem vô số phương pháp hiểu ứng với những tình huống không giống nhau, chúng ta cần thiết theo đòi dõi kỹ nhằm rời lầm lẫn nhé.

– Năm đem nhì chữ số: hiểu ngay số điểm vô giờ Anh.

Ví dụ: 

Năm 10 = “ten”

Năm 11 = “eleventeen”

Năm 78 = “seventy-eight”

– Năm đem 3 chữ số: hiểu chữ số thứ nhất + 2 số tiếp sau.

Ví dụ: 

Năm 545 = “five forty-five”

Năm 838 = “eight thirty-eight”

Năm 321 = “three twenty-one”

– Năm đem 4 chữ số: đem 4 cơ hội hiểu ứng với 4 ngôi trường hợp

+ 3 chữ số 0 ở cuối số năm: “the year” + số điểm thông thường

Ví dụ: 

Năm 3000 = “the year three thousand”

Năm 9000 = “the year nine thousand”

Năm 4000 = “the year four thousand”

+ Số 0 ở địa điểm thứ hai và 3 vô số năm: độc giả 2 số thứ nhất + 0 + số cuối hoặc số thứ nhất + thousand (and) + số cuối 

Ví dụ: 

Năm 8007 = eighty O seven = eight thousand and seven = eight thousand seven

Năm 7008 = seventy O eight = seven thousand and eight = seven thousand eight

+ Số 0 ở địa điểm thứ hai vô số năm: hiểu 2 số thứ nhất + 2 số tiếp theo; số thứ nhất + thousand (and) + 2 số cuối

Ví dụ: 

Năm 2079 = twenty seventy-nine = two thousand and seventy-nine = two thousand seventy-nine

Năm 3022 = thirty twenty two = three thousand and twenty two = three thousand twenty two

– Số 0 ở địa điểm loại 3 vô số năm: độc giả 2 số thứ nhất + 0 + số cuối

Ví dụ: 

Năm 1704 = seventy O four

Năm 2802 = twenty-eight O two

Bài tập luyện áp dụng: viết lách cơ hội hiểu trúng của những thời gian như sau

Năm 2022 = ?

Năm 938 = ?

Năm 2707 = ?

Năm 3000 = ?

Năm 1009  = ?

Xem thêm:

TEST TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH MIỄN PHÍ

KHÓA HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP TẠI HÀ NỘI

KHÓA HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP TIẾNG ANH GIAO TIẾP 1 KÈM 1

null

6. Quy tắc hiểu phân số vô giờ Anh.

Sau đó là những quy tắc nhằm độc giả phân số vô giờ Anh.

  • Tử số <10 và kiểu số <100, người sử dụng số trật tự nhằm hiểu kiểu số 
  • Tử số to hơn 1 thì cần tăng “s” vô kiểu số.

Ví dụ:

1/4 = one fourth

5/4 = five fourths

1/8 = one eighth

9/8 = nine eighths

  • Tử số >10 hoặc kiểu số >100 thì người sử dụng số điểm hiểu kiểu số
  • Tử số và kiểu số cần phải có “over”.

Ví dụ: 

12/7 = twelve over seven

17/12 = eighteen over one two

3/132 = three over one three two 

Một số tình huống đặc biệt quan trọng như sau tuy nhiên bạn phải chú ý:

1/2 = one half hoặc a half

1/4 = one fourth hoặc one quarter hoặc a quarter

3/4 = three quarters hoặc three fourths

1/100 = one hundredth

1/1000 = one thousandth hoặc one over a thousand 

Bài tập luyện áp dụng: Viết cơ hội hiểu trúng của những phân số sau

47/100 = ?

5/6 = ?

3/4 = ?

7/10 = ?

1/2 = ?

Xem thêm: CÁCH ĐỌC PHÂN SỐ TRONG TIẾNG ANH

Hết ngố với cơ hội hiểu PHÂN SỐ vị giờ Anh rất rất đỉnh ko cần ai ai cũng biết

7. Quy tắc hiểu số thập phân vô giờ Anh.

Với những số tròn xoe, độc giả như thông thường với số điểm. Với những số thập phân đem phẩy/chấm “.”, độc giả ký hiệu này là “point”. Nếu sau vệt phẩy/chấm đem nhiều hơn thế nữa 1 số lượng, tao hiểu mặt hàng số này tương tự động như một số đem 2-3-4-... chữ số hoặc hiểu lẻ từng số đơn.

Ví dụ:

ten point thirty-one percent = 10.31%

– pi number equals three point one four one five nine = số pi có mức giá trị là 3.14159

ten point five kilogram = 10.5kg

Bài tập luyện áp dụng: Viết cơ hội hiểu trúng của những số sau

13,10 = ?

2,8 = ?

99,99 = ?

3,14 = ?

1,996 = ?

8. Cách hiểu số chi phí vô giờ Anh.

Áp dụng quy tắc hiểu số thập phân tuy nhiên tất cả chúng ta vừa vặn học tập, chúng ta cũng có thể hiểu số chi phí vô giờ Anh vị công thức: số chi phí + thương hiệu loại tiền

Với những số chi phí tròn xoe, độc giả như thông thường với số điểm (1, 2, 4, 6, 100,...) Với những số chi phí lẻ thập phân đem phẩy/chấm “.”, độc giả ký hiệu này là “point”. Nếu sau vệt phẩy/chấm đem nhiều hơn thế nữa 1 số lượng, tao hiểu mặt hàng số này tương tự động như một số đem 2-3-4-... chữ số hoặc hiểu lẻ từng số đơn.

Ví dụ:

– 5.000.000 VND = Five million Vietnam dongs (only) (năm triệu đồng chẵn)

– 48$ = forty-eight dollars (bốn mươi tám đô la)

– 169€ = a hundred and sixty-nine euros (một trăm sáu mươi chín ơ-rô)

Tên một vài nước ngoài tệ thông thường bắt gặp vị giờ Anh:

– pound (pound sterling) = đồng bảng Anh

– dollar (US dollar) = đồng đô la Mỹ

– euro = đồng ơ-rô châu Âu

– yen = đồng yên lặng Nhật

– Swiss franc = đồng franc Thụy Sĩ

– rouble = đồng rúp

– Australian dollar = đồng đô la Úc

– Canadian dollar (CAD) = đồng đô la Canada

– rupee = đồng rupi chặn Độ

– yuan (RMB) = đồng Nhân dân tệ Trung Quốc

Bài tập luyện áp dụng: Viết cơ hội hiểu trúng của những số chi phí sau

598 USD = ? Five hundred and ninety-eight dollars.

7.000.000 VND = ? hiểu là Seven million Vietnam dongs (only).

684.000 VND = ? hiểu là Six hundred and eighty-four Vietnam dongs.

47.82$ = ?: Forty-seven point eighty-two dollars

41.79€: Forty-one euros seventy-nine.

Xem thêm: HƯỚNG DẪN BẠN CÁCH ĐỌC SỐ TIỀN TRONG TIẾNG ANH CHÍNH XÁC NHẤT

9. Quy tắc hiểu số nón vô giờ Anh

Để hiểu mặt hàng số nón vô giờ Anh, chúng ta dùng số điểm + “to the power of” nhằm hiểu.

Ví dụ:

2^3 = two to tát the power of three

6^7 = six to tát the power of seven

Trong giờ Việt, số nón 2 và 3 độc giả là bình phương, lập phương. Tương ứng 2 thuật ngữ này vô giờ Anh là “squared” và “cubed”.

Ví dụ:

11^2 = eleven squared

15^3 = fifteen cubed

Bài tập luyện áp dụng: Viết cơ hội hiểu trúng của những số sau

1^2 = ?

13^12 = ?

5^5 = ?

6^89 = ?

100^123 = ?

10. Quy tắc hiểu lếu số vô giờ Anh

Để hiểu lếu số vô giờ Anh, chúng ta thông thường như khi hiểu số điểm và tăng “and” nhằm liên kết thân thuộc một trong những phần số vẹn toàn với phần phân số. 

Ví dụ:

3 ⅘ = three and four fifths

13 19/21 = thirteen and nineteen over two one

38 ⅓ = thirty eight and one third

Bài tập luyện áp dụng: Viết cơ hội hiểu trúng của những lếu số sau

2 47/100 = ?

3 5/6 = ?

7 3/4 = ?

12 7/10 = ?

37 50% = ?

11. Quy tắc hiểu số tỷ lệ vô giờ Anh

Để hiểu số tỷ lệ % vị giờ Anh, chúng ta vận dụng quy tắc hiểu số thập phân Langmaster vẫn chỉ dẫn phía trên và tăng đuôi “percent”

Ví dụ:

10% = ten percent

12% = twelve percent

99,91% = ninety-nine point ninety-one percent

Luyện tập luyện hiểu những số tỷ lệ sau:

13% = ?

82% = ?

1,99% = ?

5,678% = ?

2,34567% = ?

12,12% = ?

10,11% = ?

null

Đáp án những phần luyện tập

Bài 1:

1. /ˈtwenti-fɪf/ = twenty-fifth

2. /ˈtwentiəθ/ = twentieth

3. /ˈθɜːrti-eɪˈtiːnθ/ = thirty-eighteenth

4. /wʌn-ˈsɪkstiəθ/ = one sixtieths

5. /ˈfɔːrti-twelfθ/ = forty-twelfth

6. /ˌsɪks-ˈθaʊznθ/ = six-thousandth

7. /ˈfɪfti-ˌfɪfˈtiːnθ/ = fifty-fifteenth

8. /ˌeɪ ˈmɪljənθ/ = eight millionth

9. /θriː ˈθaʊzn fɔːrθ/ = three thousand fourth

10. /ˈtwenti ˈhʌndrət ˈθaʊznθ/ = twenty hundred thousandth

Bài 2:

1. D

2. E

3. C

4. B

5. A

6. G

7. F

Bài 3:

0962 152 228 = zero nine six two one five two double two eight

0962 195 439 = zero nine six two one nine five four three nine

0962 154 139 = zero nine six two one five four one three nine

0982 821 516 = zero nine eight two eight two one five one six

0289 9950 060 = zero two eight nine double nine five zero six zero

Bài 4:

1. Hôm ni là Chủ Nhật ngày 13 mon 11 năm 2022

= Today is Sunday November thirteenth twenty twenty two.

2. Sinh nhật tôi vào trong ngày 18 mon 9 năm 1999

= My birthday is on Sept eighteen nineteen ninety-nine

3. Năm ni tôi 19 tuổi

= I’m nineteen years old.

4. Ngày Tết thiếu thốn nhi là một mon 6

= Children’s Day is on June First

5. Năm mới nhất rơi vào trong ngày 1 mon một năm 2023

= The new year is on January first twenty twenty-three

Từ vựng giờ Anh cơ phiên bản - Tất tần tật cơ hội ĐỌC SỐ vô giờ Anh [Tiếng Anh tiếp xúc Langmaster]

Bài 5:

Năm 2022 =  Year twenty twenty-two

Năm 938 = Year nine thirty eight

Năm 2707 = Year twenty-seven O seven

Năm 3000 = Year three thousand

Năm 1009  = Year one thousand nine

Bài 6:

47/100 = forty-seven hundredths

5/6 = five sixths

3/4 = three quarters or three fourths

7/10 = seven tenths

1/2 = a half

Bài 7:

13.10 = thirteen point ten

2.8 = two point eight

99.99 = ninety-nine point ninety-nine

3.14 = three point fourteen

1.996 = one point nine ninety-six

Bài 8:

598 USD = five (hundred) ninety-eight dollars

7.000.000 VND = seven million Vietnam dongs (only)

684.000 VND = six eighty-four thousand Vietnam dongs

47.82$ = forty-seven point eighty-two dollars

41.79€ = forty-one euros and seventy-nine.

Bài 9:

1^2 = one squared

13^12 = thirteen to tát the power of twelve

5^5 = five to tát the power of five

6^89 = six to tát the power of eighty-nine

100^123 = one hundred to tát the power of one twenty three

Bài 10: 

2 47/100 = two and forty-seven hundredths

3 5/6 = three and five sixths

7 3/4 = seven and three quarters or three fourths

12 7/10 = twelve and seven tenths

37 50% = thirty-seven and a half

Bài 11:

13% = thirteen percent

82% = eighty-two percent

1.99% = one point ninety-nine percent

5.678% = five point six seventy-eight percent

2.34567% = two point three four five six seven percent

Xem thêm: boots đọc tiếng anh là gì

12.12% = twelve point twelve percent

10.11% = ten point eleven percent

Các chúng ta vẫn thoải mái tự tin rộng lớn khi đọc những số lượng vị giờ Anh chưa ạ? Hy vọng những chỉ dẫn kể từ Langmaster vẫn khiến cho bạn thuần thục cơ hội hiểu số vô giờ Anh. Để coi tăng nhiều bài học kinh nghiệm không giống kể từ Langmaster, truy vấn nhanh chóng bên trên 9film.edu.vn hoặc Fanpage Tiếng Anh Giao tiếp Langmaster chúng ta nhé!