take to sb là gì

10 cụm "take + giới từ" sau chỉ mang về những đường nét nghĩa nhập phần quiz. Ngoài những nghĩa sau đây, những cụm động kể từ này còn thật nhiều nghĩa không giống. Ví dụ, những cụm như "take in", "take off", "take out" với tối thiểu 6 cho tới 7 nghĩa được sử dụng thông thường xuyên. 

Để ghi nhớ được những cụm kể từ này, không tồn tại cơ hội nào là không giống ngoài những việc học tập nằm trong lòng. Bên cạnh đó, thông thường xuyên rèn luyện những bài xích luyện như vậy này cũng tiếp tục khiến cho bạn ghi ghi nhớ đơn giản và dễ dàng rộng lớn. 

Bạn đang xem: take to sb là gì

take sb out (Informal) To escort, as a date. đưa ai cơ ra phía bên ngoài nhằm hứa hò
take on 

To undertake or begin lớn handle:

Ex: Took on extra responsibilities. 

nhận lấy tóm lấy
take sth down To bring lớn a lower position from a higher one hạ vật gì xuống 
take back  To retract (something stated or written). Rút lại điều gì tiếp tục thưa hoặc viết
take in 

To deceive or swindle

Ex: She was taken in by a confidence artist. 

Xem thêm: crack là gì

Lừa hòn đảo, lừa bịp
take off 

To rise into the air or begin flight

Ex: The plane took off on time.

cất cánh
take over 

To assume control, management, or responsibility

Xem thêm: midfielder là gì

Ex: I'm taking over while the supervisor is on vacation.

nắm lấy quyền trấn áp, rung rinh quyền
take after To resemble in appearance, temperament, or character. giống với (người nào là, vật gì) về vẻ bề ngoài, nhiệt độ phỏng, tính cơ hội...
take for

To regard as

Ex: Do you take bầm for a fool?  

Xem là như vậy nào
take away  To move (something) from a position occupied Tước quăng quật vật gì ngoài ai, vật gì hoặc vị trí nào cơ.
  • Trắc nghiệm 10 giới kể từ lên đường với 'come'
  • 15 câu trắc nghiệm về kể từ đồng nghĩa