bridge nghĩa là gì

/bridӡ/

Thông dụng

Danh từ

Bài brit (môn chơi)
Cái cầu
Don't burn the bridge behind you
Qua cầu rút ván
sống mũi
Cái ngựa đàn ( viôlông, ghita...)
(vật lý) cầu
resistancy bridge
cầu tần cao
(hàng hải) đài lãnh đạo của thuyền trưởng

Động từ

Xây cầu qua quýt (sông...)
Vắt ngang
the rainbow bridges the sky
cầu vồng bắt ngang bầu trời
Vượt qua quýt, tương khắc phục
to bridge over the difficulties
vượt qua quýt những khó khăn khăn
Liên kết
Bridging people
Liên kết con cái người
Hàn gắn
Bridge societal gaps
Hàn gắn những khoảng cách xã hội

Cấu trúc kể từ

bridge of gold; golden bridge
đường tháo lui cởi rời khỏi mang lại kẻ địch thất bại trận
to tướng burn one's bridge
qua sông huỷ cầu; hạn chế không còn từng lối bay
Xem burn
much water has flowed under the bridge
bao nhiêu nước đang được trôi qua quýt cầu, từng nào chuyện đang được xẩy ra và tình hình giờ đây đang được thay cho đổi
water under the bridge
nước đang được trôi qua quýt cầu, chuyện đang được qua quýt và nói lại cũng tự thừa
to tướng bridge the gap
lấp khuôn mẫu hố ngăn cách; nối lại quan tiền hệ

hình thái từ

  • Ved: bridged
  • Ving:bridging

Chuyên ngành

Toán & tin

(kỹ thuật ) cầu
suspension bridge
(kỹ thuật ) cầu treo

Cơ khí & công trình

giá hình cổng
giá hình cổng (máy)

Hóa học tập & vật liệu

liên kết cầu

Xây dựng

cầu

Giải mến EN: A structure that connects two points and carries pedestrian or vehicle traffic over an obstacle such as a body toàn thân of water, a declivity, or another road.

Xem thêm: custom declaration là gì

Bạn đang xem: bridge nghĩa là gì

Giải mến VN: Một dự án công trình kết rằng nhì điểm, dùng để làm lối mang lại quý khách và xe pháo di chuyển qua quýt một vị trí trở ngại, ví như là 1 trong những dòng sông, một tuyến đường dốc, hoặc ngang qua quýt một tuyến đường không giống.

Y học

cầu răng
sanitary bridge
cầu răng thân thiết vòng
cầu, cầu nối

Điện

cầu (đo)
cầu điện
cầu đo điện
bridge arm
nhánh cầu đo (điện)

Kỹ thuật công cộng

cái cầu
cái ngàm
cái tốc
cầu đo
cầu demo nghiệm
cầu vượt lên trước lối sắt
đê quai
đường sun điện
giàn cầu
middle lane bridge truss
giàn cầu sở hữu lối đi giữa
bắc cầu
tấm chắn bảo vệ
tấm ngăn

Kinh tế

đài chỉ huy

Địa chất

cầu

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
arch , bond , branch , catwalk , connection , extension , gangplank , liên kết , overpass , platform , pontoon , scaffold , span , tie , transit , trestle , viaduct , wing
verb
arch over , attach , bind , branch , couple , cross , cross over , go over , join , liên kết , reach , span , subtend , traverse , unite , auction , band , bascule , catwalk , connect , contract , game , overpass , pontoon , suspension , tie , trestle , union , viaduct , way

Từ ngược nghĩa