took over là gì

Theo như những định nghĩa thông thường thì Take over thường được hiểu rõ là Tiếp quản. Tuy nhiên, Take over có nhiều cấu trúc sự khác biệt và có các cách sử dụng chúng tùy theo đòi ngữ cảnh cụ thể. Vì vậy, vô nội dung bài viết này, người sáng tác tiếp tục reviews các cấu trúc Take over nhằm người học rất có thể dùng một cách đúng mực và linh hoạt.

Key takeaways

Bạn đang xem: took over là gì

Take over là một cụm động từ và thường có nghĩa là tiếp quản cái gì hoặc việc gì

Các cấu trúc của Take over:

 • Take over: Lúc cụm động kể từ Take over đứng riêng rẽ thì thường tiếp tục đem tức thị Tiếp quản

 • Take over something:

+Khi bắt đầu tiếp cai quản, đảm nhận việc vì

+Khi bắt đầu tóm quyền trấn áp (thường là so với một công ty lớn bằng phương pháp mua sắm CP của công ty lớn đó)

 • Take over from somebody: Lúc thay cho thế ai đó tiếp quản, đảm nhận việc gì

Các cấu trúc tương đồng với Take over:

 • Replace somebody as something: thay cho thế ai đó với vị trị gì

 • Take charge of something: nhận trách cứ nhiệm về việc gì

 • Assume something: bắt đầu tiếp quản hoặc nắm quyền kiểm soát

 • Assume the leadership of something: đảm đương địa điểm chỉ huy của

 • Take/keep/gain control of something: giành quyền kiểm soát hoặc sở hữu quyền trấn áp của

 • Succeed somebody as something: sau đó, tiếp nối ai đó với vị trí gì

 • Take the helm of something: bắt đầu tóm quyền trấn áp của một công ty lớn hoặc tổ chức nào là đó

 • Take over/up the reins: bắt đầu trấn áp, điều hành một chiếc gì ê, nhất là một nhóm chức hoặc một vương quốc.

Take over là gì?

Theo từ điển Cambridge, Take over: phrasal verb (to start doing a job or being responsible for something that another person did or had responsibility for before).

Người học có thể hiểu rõ là Take over là một cụm động từ và có nghĩa thông dụng nhất là Tiếp quản cái gì hoặc việc gì.

Ví dụ: She took over as director two months ago. (Cô ấy tiếp quản vị trí giám đốc cách trên đây nhì tháng.)

Các dạng phân chia động từ của cấu tạo Take over

+ Dạng lúc này ngôi số phụ thân số it: Takes over

+ Dạng vượt lên trước khứ đơn/dạng phân từ cột hai: Took over

+ Dạng phân kể từ cột ba: Taken over

Cách sử dụng các cấu trúc Take over

Cách sử dụng các cấu trúc Take overTake over

Định nghĩa: tiếp quản

Cách sử dụng: Lúc cụm động kể từ Take over đứng riêng rẽ thì thường tiếp tục đem tức thị Tiếp quản

Ví dụ cấu tạo take over: John is very busy sánh Cindy is going to tát take over. (John rất bận nên Cindy tiếp tục tiếp cai quản.)

Take over something

Định nghĩa: tiếp quản cái gì hoặc là nắm quyền kiểm soát

Cách sử dụng:

+ Khi bắt đầu tiếp cai quản, đảm nhận việc vì

+ Khi bắt đầu tóm quyền trấn áp (thường là so với một công ty lớn bằng phương pháp mua sắm CP của công ty lớn đó).

Ví dụ:

+ Marry will take over the corporation when her father passes away. (Marry tiếp tục tiếp cai quản tập đoàn Lúc phụ thân cô ấy tắt thở.)

+ One of the main competitors of the company has taken over it in the recent years. (Một trong mỗi đối thủ cạnh tranh tuyên chiến và cạnh tranh chủ yếu của công ty lớn vẫn tóm quyền trấn áp công ty lớn vô những năm mới đây.)

Take over from someone

Định nghĩa: thay cho ai tiếp quản

Cách sử dụng: Lúc thay cho thế ai đó tiếp quản, đảm nhận việc gì

Ví dụ: Nobody in the company wants to tát take over from Mike because his job is too demanding and stressful. (Không ai vô công ty lớn ham muốn thay cho Mike tiếp cai quản vì như thế việc làm của anh ấy ấy nhu cầu rất nhiều và rất áp lực.)

Các cấu trúc tương đồng với Take over

 • Replace

Định nghĩa: thay cho thế ai đó với vị trí gì

Cấu trúc: replace somebody as something

Ví dụ: John will replace him as the monitor. (John tiếp tục thay cho thế anh ấy thực hiện lớp trưởng.)

 • Take charge of

Định nghĩa: nhận trách cứ nhiệm về việc gì

Cấu trúc: take charge of something

Ví dụ: She will take charge of the report and make sure that it can be finished on time. (Cô ấy sẽ chịu trách nhiệm về bài báo cáo và đảm bảo rằng nó có thể hoàn thành kịp lúc.)

 • Assume

Định nghĩa: bắt đầu tiếp quản hoặc nắm quyền kiểm soát

Cấu trúc: assume something

Ví dụ: The new manager will assume Human Resources Department next month.(Vị quản lý mới sẽ đảm nhiệm phòng nhân sự vào tháng tới.)

 • Assume the leadership of

Định nghĩa: đảm đương địa điểm chỉ huy của

Cấu trúc: assume the leadership of something/somebody

Ví dụ: Mr John will assume the leadership of Mr Mike next month. (Ngài John sẽ đảm đương địa điểm chỉ huy của ngài Mike vào tháng sau.)

 • Take/keep/gain control of

Định nghĩa: giành quyền kiểm soát hoặc sở hữu quyền trấn áp của

Cấu trúc: take/keep/gain control of something

Ví dụ: His girlfriend threatened to tát take control of his business. (Bạn gái anh ấy đã đe dọa sẽ giành quyền kiểm soát việc sale của anh ấy.)

Xem thêm: how time flies là gì

 • Succeed

Định nghĩa: sau đó, tiếp nối ai đó với vị trí gì

Cấu trúc: succeed somebody as something

Ví dụ: He succeeded his father as editor of the newspaper. (Anh ấy tiếp nối phụ thân anh ấy trở thành biên tập viên của báo.)

 • Take the helm of

Định nghĩa: bắt đầu tóm quyền trấn áp của một nhóm chức hoặc công ty lớn nào là đó

Cấu trúc: take the helm of something

Ví dụ: In July, a new CEO will take the helm of the corporation. (Vào tháng bảy, tân CEO sẽ nắm quyền kiểm soát tập đoàn.)

 • Take over/up the reins

Định nghĩa: bắt đầu trấn áp, điều hành một chiếc gì ê, nhất là một nhóm chức hoặc một quốc gia

Cấu trúc: take over/up the reins sử dụng như một idiom (thành ngữ)

Ví dụ: The leader took up the reins of the authorities immediately after the invasion. (Thủ lĩnh vẫn tóm quyền điều hành và quản lý các chính quyền ngay lập tức sau cuộc xâm lược.)

Tham khảo thêm:

 1. Cấu trúc Expect

 2. Cấu trúc Spend

 3. Cấu trúc Advise

Bài tập cấu tạo Take over

 1. We don’t need Tim __________.

A. take over

B. took over

C. to tát take over

 1. Rose will __________ our flower cửa hàng.

A. take over

B. took over

C. taken over from

 1. The team members suggested Jackson as the new manager but he didn’t want to tát __________.

A. take over

B. take it over

C. takes over from

 1. She __________ Tony as head of department three months ago.

A. took over as

B. took over from

C. took over to

 1. Marry __________ her mother’s business last year.

A. took over

B. taken over

C. had taken over

 1. Do you know who’s __________ the restaurant?

A. take over

B. took over

C. taking over

Đáp án:

 1. C

 2. A

 3. A

 4. B

 5. A

 6. C

Tổng kết

Sau Lúc tác giả vẫn phân tách kỹ về các cấu trúc và cách sử dụng của Take over giống như cung cấp mang lại người học bài tập cơ bạn dạng, người sáng tác kỳ vọng người học tập rất có thể sử dụng chính xác các cấu trúc Take over sự khác biệt nhằm rất có thể tránh khỏi những lỗi sai về ngữ pháp. Tác giả đã tóm tắt lại các cấu trúc Take over như sau:

+ Take over: Lúc cụm động kể từ Take over đứng riêng rẽ thì thường tiếp tục đem tức thị Tiếp quản

+ Take over something:

Khi bắt đầu tiếp cai quản, đảm nhận việc vì

Khi bắt đầu tóm quyền trấn áp (thường là so với một công ty lớn bằng phương pháp mua sắm CP của công ty lớn đó)

+ Take over from somebody: Lúc thay cho thế ai đó tiếp quản, đảm nhận việc gì

Trích dẫn

Xem thêm: better nghĩa là gì

Take (something) over. TAKE (SOMETHING) OVER | Định nghĩa vô Từ điển giờ Anh Cambridge. (n.d.). Retrieved July 19, 2022, from https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/take-over

Take charge (of something). TAKE CHARGE (OF SOMETHING) | Định nghĩa vô Từ điển giờ Anh Cambridge. (n.d.). Retrieved July 19, 2022, from https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/take-charge-of

Take over/up the reins. TAKE OVER/UP THE REINS | definition in the Cambridge English Dictionary. (n.d.). Retrieved July 19, 2022, from https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/take-over-up-the-reins