will o' the wisp là gì

/Phiên âm này đang được ngóng các bạn trả thiện/

Bản mẫu:Phiên âm

Thông dụng

Danh từ

Ma trơi ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

Xem thêm thắt những kể từ khác

 • Will goose

  Danh từ: ngỗng trời, wild goose chase, việc thực hiện ngông cuồng

  Bạn đang xem: will o' the wisp là gì

 • Willet

  Danh từ: (động vật học) chim dẽ bắc mỹ,

 • Willful

  Tính từ: (từ mỹ,nghĩa mỹ) (như) wilful, Từ đồng nghĩa: adjective,...

 • Williamson turn

  vòng xoay williamson (quay trở nhằm cứu vớt người rơi xuống nước),

 • Willies

  / ´wilis /, Danh kể từ số nhiều: (từ mỹ,nghĩa mỹ), (thông tục) sự kinh hoàng hãi, sự kinh hoàng đặc,

 • Willing

  / ´wiliη /, Tính từ: chấp nhận, mừng rỡ lòng; mong muốn, sẵn sàng, quyết tâm, với ý tốt, hoặc trợ giúp,...

 • Willingly

  Phó từ: sẵn lòng, mừng rỡ lòng, tự động ý, tự động nguyện, Từ đồng nghĩa: adverb,...

 • Willingness

  / ´wiliηnis /, danh kể từ, sự chấp nhận, sự mừng rỡ lòng, sự sẵn sàng, sự nóng bức sắng, sự tự động nguyện, ý tốt, Từ...

  Xem thêm: disease nghĩa là gì

Bạn mừng rỡ lòng singin nhằm đăng câu hỏi

Mời các bạn nhập thắc mắc ở trên đây (đừng quên cho thêm nữa văn cảnh và mối cung cấp các bạn nhé)

Bạn đang được cần thiết căn vặn gì? Đăng nhập nhằm căn vặn đáp ngay lập tức các bạn nhé.

 • Bói Bói

  Rừng không nhiều người vô nhỉ, tuy nhiên trong nội dung bài viết của em tổng hợp thì lượt view phát âm bài bác khi này R cũng hàng đầu á, thậm chí còn còn kéo dãn liên tiếp, đều đều ^^ Lạ nhỉ

  Chi tiết

 • Thất nghiệp rồi ai với gì mang đến em thực hiện với không

  Chi tiết

Loading...

 • Mời các bạn nhập trên đây nhằm coi thêm thắt những câu hỏi