agent nghĩa là gì

/ˈeɪdʒənt/

Thông dụng

Danh từ

Người đại lý
( số nhiều) tay sai, chỉ điểm thủ công, cỗ hạ
Điệp viên, quánh vụ
Tác nhân; chất
physical agent
tác hero lý
chemical agent
tác nhân hoá học
catalytic agent
chất xúc tác
fireproof agent
chất Chịu đựng lửa
forward agent
người thực hiện công tác làm việc phân phát hành; người gửi đi
road agent
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) kẻ cướp đường
secret agent
đặc vụ, trinh bạch thám
ticket agent
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người lưu giữ quỹ chống buôn bán vé

Chuyên ngành

Hóa học tập & vật liệu

chất phản ứng

Toán & tin cẩn

chương trình đại lý

Giải mến VN: Ví dụ như là 1 trong những lịch trình chạy ngầm bên dưới khối hệ thống và thông tin với người tiêu dùng khi hoàn thành xong một trách nhiệm hoặc mỗi lúc xẩy ra một sự khiếu nại này tê liệt.

Xem thêm: hippo đọc tiếng anh là gì

Bạn đang xem: agent nghĩa là gì

Kỹ thuật cộng đồng

chất hóa học
chi nhánh
publishing agent
chi nhánh xuất bản
hóa chất
người đại diện
người đại lý
đại lý

Giải mến VN: Ví dụ như là 1 trong những lịch trình chạy ngầm bên dưới khối hệ thống và thông tin với người tiêu dùng khi hoàn thành xong một trách nhiệm hoặc mỗi lúc xẩy ra một sự khiếu nại này tê liệt.

nhân tố
nhân viên
Call Control Agent (CCA)
nhân viên tinh chỉnh cuộc gọi
Directory Service Agent (DSA)
nhân viên cty danh bạ
forest agent
nhân viên kiểm lâm
insurance agent
nhân viên bảo hiểm
lực tác động
phương tiện
vật chất
vật liệu
water agent
vật liệu chống thấm

Kinh tế

hãng đại lý
agent bank
ngân mặt hàng đại lý
exclusive outlet selling agent
cửa mặt hàng đại lý bán sản phẩm độc quyền
transfer agent
hãng đại lý gửi giao
người đại diện
agent of necessity
người đại diện thay mặt khẩn cấp
buying agent
người đại diện thay mặt mua sắm hàng
fiscal agent
người đại diện thay mặt tài chính
mixed agent
người đại diện thay mặt láo lếu hợp
paying agent
người đại diện thay mặt trả tiền
statutory agent
người đại diện thay mặt hợp ý pháp
statutory agent
người đại diện thay mặt pháp định
statutory agent
người đại lý, người đại diện thay mặt, người đại lý pháp định
underwriting agent
người đại diện thay mặt (công ty) bảo hiểm
người đại lý
advertising agent
người đại lý quảng cáo
agent commission
hoa hồng của những người đại lý
agent for collection
người đại lý nhờ thu
agent foreign purchaser
người đại lý thu mua sắm nước ngoài
agent without authority
người đại lý không được ủy quyền
bargaining agent
người đại lý thương thuyết giá bán cả
bargaining agent
người đại lý thương thuyết kí thác dịch
broker agent
người đại lý môi giới
business agent
người đại lý kinh doanh
buying agent
người đại lý mua sắm hàng
buying agent
người đại lý mua sắm và chọn lựa (cho thương hiệu buôn)
carrier agent
người đại lý vận tải
claim agent
người đại lý lo ngại việc bồi thường
claim surveying agent
người đại lý đánh giá dàn xếp việc bồi thường
commercial agent
người đại lý đại diện thay mặt thương nghiệp (cho căn nhà sản xuất)
commission agent
người đại lý hoa hồng
consigner's agent
người đại lý buôn bán kí gửi
consignment agent
người đại lý bán sản phẩm kí gửi
credit agent
người đại lý được tín nhiệm
credit agent
người đại lý tin tưởng (của công ty lớn bảo hiểm)
customer agent
người đại lý khách hàng hàng
customs agent
người đại lý thông quan
domestic agent
người đại lý vô nước
duly accredited agent
người đại lý được cử chủ yếu thức
exclusive buying agent
người đại lý mua sắm và chọn lựa độc nhất
export commission agent
người đại lý mua sắm và chọn lựa xuất khẩu
finance agent
người đại lý tài vụ
forwarding agent
người đại lý kí thác nhận mặt hàng hóa
freight agent
người đại lý mặt hàng hải
general sales agent
người đại lý tổng kinh tiêu
head agent
người đại lý chính
import agent
người đại lý nhập vào (hưởng hoa hồng)
import-export agent
người đại lý xuất nhập khẩu
indent agent
người đại lý bịa hàng
inquiry agent
người đại lý chất vấn giá
insurance agent
người đại lý bảo hiểm
insurance tied agent
người đại lý links bảo hiểm
intermediate forwarding agent
người đại lý vận tải đường bộ trung gian
joint agent
người đại lý liên kết
land agent
người đại lý bất động đậy sản
land agent
người đại lý ruộng đất
local agent
người đại lý bên trên chỗ
mala fide agent
người đại lý tráo trở
managing agent
người đại lý kinh doanh
managing agent
người đại lý quản ngại lý
manufacture's agent
người đại lý độc quyền trong phòng sản xuất
manufacturer's agent
người đại lý độc quyền trong phòng sản xuất
merchant agent
người đại lý thương mại
news agent
người đại lý phân phát hành
overseas agent
người đại lý hải ngoại
paying agent
người đại lý thanh toán
principal-agent problem
vấn đề người ủy thác- người đại lý
publicity agent
người, đại lý quảng cáo
purchasing agent
người đại lý mua sắm hàng
purchasing agent
người, đại lý mua sắm hàng
resident agent
người đại lý thông thường trú
securities business agent
người đại lý nhiệm vụ bệnh khoán
selling agent
người đại lý buôn bán hàng
settling agent
người đại lý giao dịch thanh toán bồi thường
ship agent
người đại lý tàu
ship agent
người đại lý tàu biển
shipping agent (shipping-agent)
người đại lý chuyên nghiệp chở
shipping agent (shipping-agent)
người đại lý kí thác nhận mặt hàng xuất nhập khẩu
shipping agent (shipping-agent)
người đại lý tàu biển
statutory agent
người đại lý, người đại diện thay mặt, người đại lý pháp định
stock transfer agent
người đại lý lịch sự thương hiệu cổ phiếu
stock transfer agent
người, đại lý lịch sự thương hiệu cổ phiếu
sub-agent
người đại lý phụ
sub-agent
người đại lý loại cấp
surveying agent
người đại lý kiểm nghiệm
tax agent
người đại lý thu thuế
traffic agent
người đại lý vận tải
transaction through agent
giao dịch trải qua người đại lý
transfer agent
người đại lý gửi giao
transport agent
người đại lý vận tải
travel agent
người đại lý du lịch
travel agent
người đại lý lữ hành
underwrite agent
người đại lý nhận mua sắm bảo hiểm
underwriter agent
người đại lý nhận mua sắm bảo hiểm
undisclosed agent
người đại lý ẩn danh, giấy tờ tên
universal agent
người đại lý toàn quyền
wholesale agent
người đại lý buôn bán sỉ
nhân viên
counter agent
nhân viên quầy vé
enrolled agent
nhân viên đại diện thay mặt được tuyển chọn chọn
insurance agent
nhân viên bảo hiểm
outside sales agent
nhân viên mãi dịch vòng ngoài
passenger service agent
nhân viên chỉ dẫn hành khách
patent agent
nhân viên viên, cơ sở cấp cho độc quyền sáng sủa chế
press agent
nhân viên phụ trách móc quảng cáo
press agent
nhân viên lăng xê báo chí
publicity agent
nhân viên đại lý quảng cáo
ramp agent
nhân viên bốc xếp
revenue agent
nhân viên thuế vụ, sở thuế
station agent (station-agent)
nhân viên căn nhà ga
ticket agent
nhân viên buôn bán vé
tour sales agent
nhân viên buôn bán vé du lịch
underwriting agent
nhân viên bảo hiểm
universal agent
tổng đại lý, nhân viên cấp dưới toàn quyền
tác nhân
accreting agent
tác nhân hoạt hóa
acidulating agent
tác nhân axit hóa
activating agent
tác nhân hoạt hóa
anti-caking agent
tác nhân chống kết khối
anti-graining agent
tác nhân chống kết tinh
anti-mycosis agent
tác nhân khử nấm
antiseptic agent
tác nhân sát trùng
anti-zymotic agent
tác nhân khắc chế sự lên men
bleaching agent
tác nhân tẩy trắng
cleaning agent
tác nhân thực hiện sạch
cooling agent
tác nhân vừa vặn lạnh
creaming agent
tác tự tạo kem
crystallizing agent
tác tự tạo tinh nghịch thể
decolourizing agent
tác nhân làm mất đi màu
dispersing agent
tác nhân phân tán
free agent
tác nhân tự động do
hydrolytic agent
tác nhân phân hủy
maturing agent
tác nhân thực hiện tăng cường độ chín
non-hydrolytic agent
tác nhân ko thủy phân
purifying agent
tác nhân thực hiện sạch
seeding agent
tác nhân kết hạt
sweetening agent
tác nhân lối hóa
tenderizing agent
tác nhân thực hiện mềm

Địa chất

tác nhân, yếu tố, chất

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
abettor , actor , advocate , ambassador , assignee , assistant , attorney , broker , commissioner , delegate , deputy , doer , emissary , envoy , executor , factor , factotum , functionary , go-between , handler , intermediary , lawyer , mediary , middleperson , minister , mover , negotiator , officer , operative , operator , principal , proctor , promoter , proxy , representative , salesperson , servant , steward , substitute , surrogate , ten percenter , worker , cause , channel , force , means , medium , organ , power , vehicle , agency , instrument , instrumentality , instrumentation , mechanism , agent provocateur , bailiff , canvasser , coefficient , commissary , dragoman , dummy , facilitator , fiduciary , front , nark , ombudsman , panderer , plenipotentiary , procurator , procurer , seller , solicitor , spy , syndic , trustee , underwriter , vicar , vicegerent

Từ trái khoáy nghĩa