all year round là gì

Qua trong năm là khoảng chừng thời hạn chỉ nhiều năm vẫn trôi qua chuyện.

Bạn đang xem: all year round là gì

1.

Quan điểm của tất cả chúng ta về mái ấm gia đình với thay cho thay đổi qua chuyện trong năm không?

Has our view of the family been refined over the years?

2.

Xem thêm: collegiality là gì

Khuôn mặt mày của cô ý ấy không bao giờ thay đổi nhiều qua chuyện trong năm.

Her face hadn't altered much over the years.

Chúng tao nằm trong học tập về một vài kể từ vựng giờ Anh với nghĩa tương tự động nhau như over the years, year-round và all year round nha!

Xem thêm: resell là gì

- over the years (qua những năm): Her face hadn't altered much over the years. (Khuôn mặt mày của cô ý ấy không bao giờ thay đổi nhiều qua chuyện trong năm.)

- year-round (quanh năm): Cuba has a tropical climate with year-round sunshine. (Cuba với nhiệt độ nhiệt đới gió mùa với nóng ran xung quanh năm.)

- all year round (suốt cả năm): It's warm enough lớn swim all year round. (Biển ở trên đây đầy đủ rét nhằm bơi lội trong cả cả năm.)