begin nghĩa là gì

Cấu trúc Begin là một dạng cấu hình ngữ pháp giờ Anh cơ bạn dạng và thông dụng. Tuy nhiên, song khi sỹ tử hoàn toàn có thể lầm lẫn Khi việc dùng cấu hình begin, na ná người sử dụng cấu hình này ko phù phù hợp với văn cảnh. Vì vậy, nhập nội dung bài viết này, người sáng tác tiếp tục cung ứng sáu cấu hình dùng begin tất nhiên những chú ý nhập quy trình dùng. 

Key takeaways

Bạn đang xem: begin nghĩa là gì

1. Begin là gì: Đây là động kể từ được dùng thông dụng nhập giờ Anh với ý tức thị khởi điểm, chính thức. Trong khi, Begin còn tồn tại một vài chân thành và ý nghĩa không giống tùy nằm trong nhập văn cảnh của câu văn và nội dung người viết/nói ham muốn truyền đạt.

2. Những cấu hình Begin nhập giờ Anh:

 • Begin + vĩ đại V: Bắt đầu thực hiện điều gì đó

 • Begin + V-ing: Bắt đầu thực hiện điều gì đó

 • Begin with something: Bắt đầu, khai mạc với cùng một điều gì đó

 • Begin as something: Trở trở thành một chiếc gì tê liệt trước tiên, trước lúc phát triển thành một chiếc gì tê liệt khác

 • Begin by doing something: Bắt đầu bằng sự việc thực hiện hành vi này đó

3. Thông thông thường, begin và start hoàn toàn có thể thay cho thế được lẫn nhau. Nhưng ở một vài tình huống, người hiểu tiếp tục chỉ được sử dụng begin hoặc start.

Begin là gì ?

Đây là động kể từ được dùng thông dụng nhập giờ Anh với ý tức thị khởi điểm, chính thức. Trong khi, Begin còn tồn tại một vài chân thành và ý nghĩa không giống tùy nằm trong nhập văn cảnh của câu văn và nội dung người viết/nói ham muốn truyền đạt.

Ví dụ: 

 • The weather was beginning vĩ đại rain again.

(Dịch: Thời tiết lại chính thức mưa.)

 • They will begin with a short discussion of the problems.

(Dịch: Họ tiếp tục chính thức vì chưng một cuộc thảo luận cộc về những yếu tố.)

 • Let's begin at 9p.m

(Dịch: Hãy chính thức khi 9h tối)

image-alt

Xem thêm: Propose là gì ? Cấu trúc propose chi tiết

Những cấu hình begin nhập giờ Anh

Dưới đó là phân tách cơ hội dùng của 5 cấu hình Begin nhập giờ Anh tất nhiên ví dụ rõ ràng.

Begin + vĩ đại V

Theo tự vị Oxford, nghĩa giờ Anh của kể từ Begin nhập tình huống này là: “to start doing something; vĩ đại bởi the first part of something” (Từ điển Oxford) - nghĩa: nhằm chính thức thực hiện điều gì đó; nhằm thực hiện phần trước tiên của một chiếc gì tê liệt.

Ví dụ: 

 • They were beginning vĩ đại think you'd never bởi that.

(Dịch: Họ chính thức cho là các bạn sẽ ko khi nào thực hiện vấn đề này.)

 • They have already begun vĩ đại solve the problem.

(Dịch: Họ tiếp tục chính thức xử lý yếu tố.)

 • Flowers are just beginning vĩ đại appear.

(Dịch: Hoa mới mẻ chính thức xuất hiện tại.)

Xem thêm: Cấu trúc warn

Begin + V-ing

Có nghĩa tương tự động như Begin + vĩ đại V, song ko được dùng thông thườn vì chưng cấu hình Begin + vĩ đại V.

Ví dụ: 

 • Students begin talking at once.

(Dịch: Học sinh chính thức trình bày và một khi.)

 • We will begin working on the project in September.

(Chúng tôi tiếp tục chính thức tiến hành dự án công trình nhập mon 9.)

Xem thêm: Cấu trúc finish

Begin with something

Theo tự vị Oxford, nghĩa giờ Anh của kể từ Begin nhập tình huống này là: “to have something as the first part or the point where something starts” - nghĩa: để sở hữu một chiếc gì tê liệt như thể phần trước tiên hoặc điểm nhưng mà một chiếc gì tê liệt bắt đầu

Ví dụ: 

 • Each article begins with a heading.

(Dịch: Mỗi bài bác báo chính thức vì chưng một title.)

 • His early morning begins with a cup of coffee.

(Dịch: Buổi sáng sủa sớm của anh ấy ấy chính thức vì chưng một tách coffe.)

 • The teacher begins with a simple question

(Dịch: Giáo viên chính thức vì chưng một thắc mắc đơn giản).

image-alt

Begin as something

Theo tự vị Oxford, nghĩa giờ Anh của kể từ Begin nhập tình huống này là: “to be something first, before becoming something else” - nghĩa: phát triển thành một chiếc gì tê liệt trước tiên, trước lúc phát triển thành một chiếc gì tê liệt khác

Ví dụ: 

 • He began as an writer, before starting vĩ đại direct films.

(Dịch: Ông phát triển thành một ngôi nhà văn, trước lúc chính thức đạo trình diễn những bộ phim truyện.)

Xem thêm: characterization là gì

Begin by doing something

Đây là cấu hình được dùng khá thông dụng nhập giờ Anh. Begin by doing something được sử dụng với nghĩa “bắt đầu bằng sự việc thực hiện điều gì đó”.

Ví dụ:

 • I began my letter by writing the sender’s address.

(Dịch: Tôi chính thức lá thư của tôi bằng sự việc ghi chép vị trí người gửi.)

Các cụm kể từ thông thườn với begin

Begin là 1 trong cấu hình thông thường bắt gặp nhập giờ Anh. Ngoài việc kết phù hợp với vô số phương pháp người sử dụng như vĩ đại V, V-ing…, begin còn xuất hiện tại trong vô số nhiều cụm kể từ thông thườn không giống nhau.

 1. To begin with/At the beginning of: Đồng nghĩa với First of all/At the start, tức là trước tiên, đầu tiên…

Ví dụ:

 • To begin with, the service here was really awful!

(Dịch: Trước tiên, cty ở phía trên thực sự vô cùng tệ!)

 1. Begin something with/at something: Khởi động, chính thức vì chưng một việc này tê liệt.

Ví dụ:

 • Most of my lessons begin with greetings between teacher and students.

(Dịch: Hầu không còn những buổi học tập của tôi chính thức bằng sự việc xin chào căn vặn thân mật nghề giáo và học viên.)

 1. Begin (something) as something: Trở trở thành một chiếc gì trước tiên, trước lúc phát triển thành một chiếc gì tê liệt không giống. 

Ví dụ:

 • Before becoming a manager, I began as a part-time shopkeeper.

(Dịch: Trước Khi phát triển thành quản lý và vận hành, tôi khởi điểm thực hiện nhân viên cấp dưới siêu thị cung cấp thời hạn.)

Phân biệt begin và start

Thông thông thường, nhị cấu hình begin và start hoàn toàn có thể người sử dụng thay cho thế lẫn nhau trong vô số nhiều tình huống. Tuy nhiên nhị cấu hình này cũng đều có sự không giống nhau chắc chắn.

Cụ thể, cấu hình start thông thường nói đến việc hành vi chính thức xẩy ra nhập 1 thời điểm, tạo nên cảm hứng đột ngột, thời gian nhanh và mạnh.

Trong Khi tê liệt, cấu hình begin dùng để làm chính thức một vụ việc theo dõi tiến độ, ko đem nhân tố bất thần, bên cạnh đó với cảm hứng chậm chạp rãi, bất ngờ và với trình tự động rộng lớn. 

Ở một vài tình huống, người hiểu chỉ hoàn toàn có thể dùng 1 trong những nhị cấu hình begin hoặc start nhằm đáp ứng tính đúng mực của câu,

 • Start ko được sử dụng nhập văn cảnh nói đến người mới mẻ trong nghành nghề bất kì.

 • “Start vĩ đại talk” được sử dụng Khi chỉ em bé xíu tập luyện trình bày những kể từ trước tiên.

 • Begin ko được dùng Khi nói đến việc việc phát động công cụ.

 • “Begin vĩ đại talk” dùng Khi một người chính thức nói đến việc một sự vật, mẩu truyện rõ ràng.

Xem thêm: Sau start vĩ đại v hoặc ving

Bài tập luyện thực hành

Điền nhập vị trí rỗng tiếp sau đây vì chưng một kể từ, kể từ loại hoặc dạng kể từ tương thích của kể từ nhập ngoặc đơn.

 1. Snow is just beggining____(appear)

 2. After the teacher left, students began___(talk) loudly.

 3. They are begining___(suspect) you.

 4. Each letter begin___a greeting. 

 5. I began___ a waitress before working as a bartender.

 6. I began my assignment___researching references.

 7. We will begin___(work) on the project this June.

 8. Before you went away, I had already begun___(clean) the house.

 9. In Thailand, we began our trip___visiting the most popular tourist attractions.

 10. My daily routine begins___ some yoga exercises.

Đáp án khêu gợi ý

 1. to appear

 2. talking

 3. to suspect

 4. with

 5. as

 6. by

 7. working

 8. to clean

  Xem thêm: dosen nghĩa là gì

 9. by

 10. with

Tổng kết

Trên đó là những kỹ năng ngữ pháp giờ Anh cơ bạn dạng tương quan cho tới những cấu trúc begin, kỳ vọng người học tập hoàn toàn có thể vận dụng nhập quy trình học tập giờ Anh của tôi. Người học tập hãy ôn luyện kỹ năng này thông thường xuyên nhằm ghi ghi nhớ lâu và dùng phù phù hợp với văn cảnh.