condensed là gì

Công cụ cá nhân
 • /kən'dɛnst/

  Thông dụng

  Tính từ

  Cô đặc
  condensed milk
  sữa đặc
  Súc tích
  a condensed account
  bài trần thuật súc tích

  Nguồn không giống

  • condensed : Chlorine Online

  Hóa học tập & vật liệu

  Nghĩa chuyên nghiệp ngành

  được dừng tụ

  Kỹ thuật cộng đồng

  Nghĩa chuyên nghiệp ngành

  cô đặc
  đươc cô đặc
  sít lại

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  concise , brief , succinct , short , hardened , dense , solidified , firm , thick , undiluted , rich , evaporated

  Bạn đang xem: condensed là gì

  Xem thêm: travel expenses là gì

  tác fake

  Tìm tăng với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ