cleat là gì

/kli:t/

Thông dụng

Danh từ

(hàng hải) cọc đầu dây
(kỹ thuật) loại chèn, loại chêm
(kỹ thuật) bạn dạng giằng

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Center

Cái chêm, loại chèn, thanh giằng, tấm tăng cứng,mấu, thớ chẻ

Cơ khí & công trình

cọc chằng
mẩu (bám)
tấm cách

Giao thông & vận tải

cọc néo

Xây dựng

thanh hứng (bằng gỗ)

Điện lạnh

thanh hứng cáp

Kỹ thuật công cộng

bản giằng
angle cleat
góc bạn dạng giằng
cái chêm
cái chèn, loại chêm
cái kẹp
chêm
chèn
mỏ kẹp
thanh giằng
thanh nẹp
thớ lớp
thớ nứt
tính phân lớp
tấm tăng cứng
vấu

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
batten , bit , block , bollard , chock , metal , spike , spur , tư vấn , wedge , wood

Bạn đang xem: cleat là gì

Xem thêm: rural area là gì

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ