count tiếng anh là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /ˈkɑʊnt/
Hoa Kỳ[ˈkɑʊnt]

Danh từ[sửa]

count /ˈkɑʊnt/

 1. Bá tước đoạt (không cần ở Anh) ((xem) earl).
 2. Sự đếm; sự tính.
  body count — việc kiểm đếm xác (sau một trận đánh)
 3. Tổng số.
 4. Điểm vô điều kết tội.
 5. Sự ngừng họp (khi chỉ mất bên dưới 40 nghị sĩ đem mặt) (nghị viện Anh) ((cũng) count-out).

Thành ngữ[sửa]

 • to keep count of: thạo vẫn kiểm đếm được từng nào.
 • to lose count of: Không lưu giữ vẫn kiểm đếm được từng nào.

Ngoại động từ[sửa]

count ngoại động từ /ˈkɑʊnt/

Bạn đang xem: count tiếng anh là gì

Xem thêm: postnatal là gì

 1. Đếm; tính.
 2. Kể cả, bao gồm cả, tính cho tới, nói tới.
  there were forty people there, not count ing the children — đem tư mươi đứa ở phía trên, ko kể con trẻ em
 3. Coi là, coi như, chom là.
  to count oneself fortunate — tự động xem là được may mắn

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

count nội động từ /ˈkɑʊnt/

 1. Đếm, tính.
  to count from one to tát twenty — kiểm đếm từ là 1 cho tới 20
 2. Có giá chỉ trị; được nói tới, được xem cho tới, được lưu ý cho tới, được quan hoài cho tới.
  that doesn't count — chuyện ấy ko xứng đáng quan hoài đến

Thành ngữ[sửa]

 • to count down: Đếm ngược kể từ 10 cho tới 0 (trong những cuộc thử nghiệm... ).
 • to count on: coi mong
 • to count upon: Hy vọng ở, coi ao ước ở.
 • to count out:
  1. Để riêng rẽ đi ra, ko tính vô (một tổng số).
  2. Đếm đi ra, lôi ra.
  3. Tuyên tía bị nốc ao (quyền Anh) (sau Khi vẫn kiểm đếm cho tới 10 nhưng mà ko dậy được).
  4. Hoãn họp (vì ko đầy đủ 40 người) (nghị viện Anh).
 • to count up: Cộng bong, tính bong.
 • to count the cost: Tính toán rộng lớn thiệt.
 • to count as (for) dead (lost): Coi như vẫn bị tiêu diệt (mất).
 • to count for much (little, nothing): Rất (ít, không) có mức giá trị, rất rất (ít, không) có công dụng.
 • to count one's chickens before thay cho are hatched: Xem Chicken

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "count", Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt free (chi tiết)