gherkin là gì

Gherkin là gì?

Gherkin là định hình mang đến thông số kỹ thuật nghệ thuật cucumber. Đây là một trong ngữ điệu ví dụ của miền giúp đỡ bạn tế bào mô tả hành động nhiệm vụ tuy nhiên không cần thiết phải chuồn thâm thúy vô cụ thể triển khai. Văn bạn dạng này hoạt động và sinh hoạt như tư liệu và bộkhung của những bài bác đánh giá tự động hóa của người sử dụng. Gherkin dựa vào Ngữ pháp TreeTop tồn bên trên vô rộng lớn 37 ngữ điệu. Do ê, chúng ta cũng có thể viết lách cucumber của tôi vì chưng rộng lớn 37 ngữ điệu .

Bạn đang xem: gherkin là gì

Kịch bạn dạng này đáp ứng nhì mục tiêu chính:

Tài liệu kịch bạn dạng người dùng

Viết một kiểm test tự động hóa (BDD)

Trong chỉ dẫn Gherkin này, các bạn sẽ học

Gherkin là gì? Tại sao cần thiết Gherkin? Cú pháp của Gherkin Điều khoản cần thiết được dùng vô Gherkin Ví dụ Gherkin Thực hành chất lượng nhất lúc dùng Gherkin Ưu điểm và điểm yếu kém của Gherkin

Tại sao cần thiết Gherkin?

Nhu cầu về Gherkin rất có thể được phân tích và lý giải đơn giản và dễ dàng vì chưng những hình hình ảnh sau

Trước Gherkin

Sau Gherkin

Cú pháp của Gherkin

Gherkin là ngữ điệu phía loại tựa như YAML và Python. Mỗi loại được gọi là bước và chính thức với kể từ khóa và kết thúc giục của những khí giới đầu cuối với cùng một trạm dừng. Tab hoặc space được dùng nhằm thụt lề.

Trong kịch bạn dạng này, một đánh giá rất có thể được thêm nữa bất kể điểm này mình muốn, tuy nhiên nó nên chính thức vì chưng vệt #. Nó gọi từng loại sau khoản thời gian vô hiệu những kể từ khóa của Ghrekin như given, when, then, v.v.

Các bước Gherkin điển hình nổi bật nom như là như:

Các kịch bạn dạng Gherkin: liên kết định nghĩa nguyên vẹn nhân và sản phẩm của thế giới với định nghĩa nguồn vào / quy trình / Output đầu ra của ứng dụng.

Cú pháp của Gherkin:

Tính năng: Tiêu đề của kịch bản Geven [Các chi phí ĐK hoặc toàn cảnh ban đầu] When [Sự khiếu nại hoặc Kích hoạt] Then [đầu đi ra ước muốn] Một tư liệu Gherkin sở hữu phần extension .feature và chỉ giản dị là một trong tệp kiểm test với phần extension kì quặc. Cucumber gọi tư liệu của Gherkin và triển khai một bài bác kiểm test nhằm xác thực rằng ứng dụng hoạt động và sinh hoạt theo dõi cú pháp cucumber của Gherkin.

Điều khoản cần thiết được dùng vô Gherkin

Feature Background Scenario Given When Then And But

Ví dụ về phác hoạ thảo kịch bản Quy ước gọi là được dùng mang đến thương hiệu công dụng. Tuy nhiên, không tồn tại quy tắc này được đề ra vô Cucumber về thương hiệu.

Feature/tính năng:

Tệp nên sở hữu extension .feature và từng tệp công dụng nên làm sở hữu một công dụng. Từ khóa công dụng sở hữu vô Tính năng: và sau thứ tự tăng ê, một khoảng chừng Trắng và thương hiệu của công dụng sẽ tiến hành viết lách.

Scenario/Kịch bản:

Mỗi tệp công dụng rất có thể có không ít kịch bạn dạng và từng kịch bạn dạng chính thức vì chưng Kịch bản: theo dõi sau là tên gọi kịch bạn dạng.

Background:

Từ khóa Background giúp đỡ bạn tăng một vài toàn cảnh vô kịch bạn dạng. Nó rất có thể chứa chấp một vài bước của kịch bạn dạng, tuy nhiên sự khác lạ độc nhất là nó nên được chạy trước từng kịch bạn dạng.

Given:

Việc dùng kể từ khóa Given là đem khối hệ thống về tình trạng thân thuộc trước lúc người tiêu dùng chính thức tương tác với khối hệ thống. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể bỏ lỡ việc viết lách những tương tác của người tiêu dùng vô quá trình tiếp tục mang đến nếu như được thể hiện vô bước "Precondition".

Cú pháp:

Given Given - a test step that defines the 'context Given I am on "/."

When:

When: là xác lập hành vi được triển khai vì chưng người tiêu dùng.

Cú pháp:

When A When - a test step that defines the 'action' performed When I perform "Sign In." Then:

Việc dùng kể từ khóa 'then' là nhằm coi sản phẩm sau hành vi vô bước when. Tuy nhiên, các bạn chỉ rất có thể xác minh những thay cho thay đổi xứng đáng để ý.

Cú pháp:

Then Then - test step that defines the 'outcome.' Then I should see "Welcome Tom."

And & But

Bạn rất có thể có không ít given when hoặc Then.

Cú pháp:

But A But - additional test step which defines the 'action' 'outcome.' But I should see "Welcome Tom." And - additional test step that defines the 'action' performed And I write "EmailAddress" with "[email protected]."

Xem thêm: confirmation là gì

Given, When, Then,And, but là quá trình đánh giá. quý khách rất có thể dùng bọn chúng thay cho thế lẫn nhau. Trình thông dịch ko hiển thị ngẫu nhiên lỗi này. Tuy nhiên, bọn chúng chắc chắn là tiếp tục không tồn tại chân thành và ý nghĩa gì khi gọi. Given The login page is opening When I input username, password and click the Login button Then I am on the Homepage

Ví dụ Gherkin

Feature: Login functionality of social networking site Facebook.

Given: I am a facebook user.

When: I enter username as username.

And I enter the password as the password

Then I should be redirected to tát the trang chủ page of facebook

Kịch bạn dạng được rằng phía trên là một trong công dụng gọi là singin người tiêu dùng.

Tất cả những kể từ được in ấn đậm là kể từ khóa Gherkin.

Gherkin tiếp tục phân tách từng bước được viết lách vô tệp khái niệm bước. Do ê, quá trình được thể hiện vô tệp công dụng và tệp khái niệm bước nên khớp.

Ví dụ 2:

Feature: User Authentication Background: Given the user is already registered to tát the trang web Scenario: Given the user is on the login page When the user inputs the correct gmail address And the user inputs the correct password And the user clicks the Login button Then the user should be authenticated And the user should be redirected to tát their dashboard And the user should be presented with a success message

Thực hành chất lượng nhất lúc dùng Gherkin

Mỗi kịch bạn dạng nên triển khai riêng

Mọi công dụng tiếp tục rất có thể được thực đua cùng

Các bước vấn đề rất cần phải hiển thị độc lập

Kết nối Kịch bạn dạng của người sử dụng với đòi hỏi của bạn

Theo dõi vừa đủ những kịch bạn dạng nên được bao hàm vô một tư liệu yêu thương cầu

Tạo những mô-đun và quá trình dễ dàng hiểu Cố gắng phối kết hợp toàn bộ những kịch bạn dạng công cộng của bạn

Ưu điểm và điểm yếu kém của Gherkin

Gherkin đầy đủ giản dị nhằm những người dân ko xây dựng hiểu

Các xây dựng viên rất có thể dùng nó như 1 hạ tầng rất rất vững chãi nhằm chính thức những bài bác đánh giá của họ

Nó thực hiện mang đến Câu chuyện của người tiêu dùng dễ dàng hấp thụ hơn

Kịch bạn dạng Gherkin rất có thể đơn giản và dễ dàng nắm được vì chưng những ngôi nhà điều hành quản lý và cách tân và phát triển kinh doanh

Nhắm tiềm năng đòi hỏi kinh doanh

Một tỷ trọng đáng chú ý của những quánh mô tả công dụng được viết lách bên dưới dạng mẩu chuyện của những người dùng

Bạn không cần thiết phải là Chuyên Viên nhằm hiểu cỗ mệnh lệnh Gherkin nhỏ

Gherkin link những bài bác đánh giá gật đầu đồng ý thẳng cho tới những bài bác đánh giá tự động động

Phong cơ hội viết lách bài bác đánh giá dễ dàng dùng lại mã rộng lớn trong số bài bác đánh giá khác

Nhược điểm

Nó yên cầu một cường độ cao của sự việc nhập cuộc và liên minh kinh doanh

Có thể ko hoạt động và sinh hoạt chất lượng vô toàn bộ những kịch bản

Các bài bác đánh giá viết lách kém cỏi rất có thể đơn giản và dễ dàng tăng ngân sách duy trì kiểm tra

Tóm lược:

Gherkin là định hình mang đến thông số kỹ thuật nghệ thuật của cucumber

Gherkin là ngữ điệu phía loại tựa như YAML và Python

Tập mệnh lệnh Gherkin liên kết định nghĩa nguyên vẹn nhân và sản phẩm của thế giới với định nghĩa nguồn vào / quy trình và Output đầu ra của phần mềm

Feature, Background, Scenario, Given, When, Then, And But được dùng cần thiết vô Gherkin

Trong Gherkin cucumber, từng kịch bạn dạng nên triển khai riêng

Xem thêm: infomercial là gì

Ưu điểm lớn số 1 của Gherkin là đầy đủ giản dị nhằm những người dân ko xây dựng hiểu

Nó rất có thể ko hoạt động và sinh hoạt chất lượng vô toàn bộ những loại kịch bản

Refer: https://www.guru99.com/gherkin-test-cucumber.html