moratorium là gì

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/,mɔrə'tɔ:riəm/

Bạn đang xem: moratorium là gì

Thêm vô tự điển của tôi

chưa với công ty đề
 • danh từ

  (pháp lý) mệnh lệnh đình trả nợ, mệnh lệnh dừng trả nợ

  Xem thêm: thước kẻ tiếng anh là gì

 • thời kỳ dừng nợ

  Xem thêm: cowgirl là gì

 • sự tạm thời ngừng hoạt động và sinh hoạt (vì nguy hại...)Từ vựng giờ Anh theo dõi công ty đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản