nước mỹ đọc tiếng anh là gì

Nước Mỹ nên lấy kể từ những mối cung cấp không giống.

It shouldn't take away from other things.

Bạn đang xem: nước mỹ đọc tiếng anh là gì

Giấc mơ nước Mỹ, nên không?

American dream, right?

Không nên là nhập buổi sớm loại 5000 bên trên Athens của nước Mỹ?

Isn't this the 5,000th morning in the Athens of America?

Cứ nghĩ về coi nước Mỹ đã trải gì với người dân phiên bản địa gốc Mỹ chuồn.

Just think what the United States did for the Native American populations.

Nước Mỹ tiếp tục sinh sống sản phẩm ngàn năm đấy, Jonah.

America gonna be 100 years, Jonah.

Đó là những nhân tố logic tuy nhiên được rải rát từng nước Mỹ.

These are logistics elements that are scattered across the United States.

Nước Mỹ Dẫn Đầu

Americon initiative.

Cứ nghĩ về căn nhà tù này như 1 nước Mỹ thu nhỏ

Think of this place lượt thích a map of the U. S

Điều này đang dần xẩy ra ở nước Mỹ nữa.

That's happening here in the United States, too.

Hãy là kẻ chèo lái nước Mỹ.

To be Captain America.

Nước Mỹ chi nhiều mang lại dạy dỗ rộng lớn đối với đa số những vương quốc không giống.

America spends more money on education than thở most other countries.

Tôi là nhân viên cấp dưới cọ tẩy số một nước Mỹ.

I am America's number one douche.

Xem thêm: act là gì trong tiếng anh

Nước Mỹ một vừa hai phải mới nhất với cùng một tổng thống người domain authority đen ngòm thứ nhất.

America has now elected its first openly đen ngòm President.

Tôi thì đang được nói tới chuyện nghe lén bất kể mái ấm này bên trên toàn nước Mỹ.

I'm talking about tapping into every single trang chính in America.

Sau tê liệt cô Gates rằng, “Đó là khác lạ thân thích nước Mỹnước Đức.

Then Miss Gates said, ‘That’s the difference between America and Germany.

chúng là nhì diện mạo dễ dàng phát hiện nhất nước Mỹ.

They're two of the most recognizable faces in America.

Thảm kịch lớn số 1 nhập lịch sử dân tộc nước Mỹ.

The single greatest tragedy in american history.

Tại sao nhập loại nước Mỹ bị tiêu diệt tiệt này tất cả chúng ta đang được khảo sát số lượng dân sinh nhập 2010.

Why in the heck in America are we doing a census in 2010?

Nước Mỹ bên trên hết” là 1 trong những biểu ngữ rất rất thú vị theo dõi vô số cách tuy nhiên.

"America First" is a very appealing biểu ngữ in many ways.

Ngày ni 54 tỷ lệ căn nhà văn bên trên nước Mỹ là phụ phái nữ.

Today 54 percent of people who are writers in America are women.

Và quay về trên đây, nước Mỹ, tất cả chúng ta thấy sự tước đoạt đoạt tài chính lộn nỗi vô vọng.

And back here in the United States, we saw economic despair, deprivation.

Cho đến giờ, bọn họ tiếp tục đặt điều những group tương tự bên trên rộng lớn 40 nông trại bên trên toàn nước Mỹ.

To date, they have placed breeding groups on over 40 farms across the USA.

nước Mỹ, trong cả một con cái bạc vỡ nợ cũng có thể có được thời cơ loại nhì.

Xem thêm: infomercial là gì

In America, even a bankrupt gambler gets a second chance.

Anh ko biết vùng Ardennes, Tôi ko biết nước Mỹ.

You don't know the Ardennes, I don't know America.