heartthrob là gì

Kính xin chào quí vị thính fake. Xin chào khách hàng theo dõi dõi bài học kinh nghiệm THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài xích số 31 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, bởi Hằng Tâm và Brandon phụ trách cứ.

The two idioms we’re learning today are SLEEP LIKE A LOG and A HEART THROB.

Bạn đang xem: heartthrob là gì

Trong bài học kinh nghiệm ngày hôm nay, nhì trở nên ngữ tớ học tập là SLEEP LIKE A LOG và A HEART THROB.

Every weekend, Mai Lan and Mike engage in an activity for relaxation. They often go to tát the park where they jog and have a picnic lunch or take in a movie or make time for dining out. Mike is now on the way to tát see Mai Lan and talk about this weekend’s recreation.

Mỗi vào ngày cuối tuần, Mai Lan và Mike nằm trong thực hiện một tiết mục vui chơi. Họ thông thường hay phải đi đi ra khu vui chơi công viên, bọn họ chạy mang lại khỏe khoắn rồi ăn trưa ở cơ, hoặc là đi coi ciné hoặc là đi ăn cơm trắng tiệm. Bây giờ Mike đang được bên trên lối cho tới gặp gỡ Mai Lan và bàn về cuộc phấn khởi vào ngày cuối tuần này.

MIKE: Hello, Mai Lan. I’ve been ringing your bell for the past 10 minutes; I became worried. And here you are, still looking ví sleepy. Did you go to tát bed late last night? Are you alright?

Chào Mai Lan. Tôi bấm chuông ngôi nhà cô cả 10 phút rồi; tôi lo phiền vượt lên. Cô đi ra trên đây tuy nhiên nom còn buồn ngủ vượt lên. Tối ngày qua cô ngủ trễ hả? Cô chẳng sao chứ ?

MAI LAN: Sorry, Mike. I didn’t go to tát bed until 2:00 this morning. I misplaced my driver’s license and had to tát stay up to tát find it.

Xin lỗi Mike. Tôi ko chuồn ngủ mang lại mãi cho tới 2 tiếng sáng sủa. Tôi nhằm đâu kiểu mẫu vị tài xế nên nên thức khuya nhằm lần tạo ra.

MIKE: Where did you put it? You finally found it, didn’t you?

Cô nhằm nó ở đâu? Rồi sau nằm trong lần đi ra nó chứ?

MAI LAN: I used it to tát fill out some forms and inadvertently put it in the envelop with the forms. I was truly absent-minded! I’m getting old!

Tôi sử dụng nó nhằm khai bao nhiêu sách vở rồi vô tình vứt nó nhập phong phân bì với bao nhiêu sách vở cơ. Thực là lơ đãng. Tôi già nua rồi!

MIKE: Well, when you’re tired, your mind’s not totally clear. You’re not getting old. You’re forever young, forever youthful in my eye!

Ồ, Khi tớ mệt nhọc thì tâm trí ko sáng suốt mang lại lắm. Cô ko già nua đâu. Trong đôi mắt tôi, cô khi nào cũng trẻ con, tươi tỉnh trẻ con mãi mãi !

MAI LAN: Mike, can I believe you? Well, let u apologize for making you wait at the door for ví long. I was sound asleep and didn’t hear the bell.

Mike, tôi tin tưởng anh được ko trên đây ? Ồ, mang lại tôi nài lỗi nhằm anh đợi ở cửa ngõ lâu vượt lên. Tôi ngủ say ko nghe giờ đồng hồ chuông.

MIKE: So you slept lượt thích a log! A log is a part of the trunk of a tree. Sleep S-L-E-E-P lượt thích a log L-O-G. Do you know this expression? It means sleep very soundly.

Vậy là cô ngủ lượt thích a log. A log là 1 khúc mộc, khúc thân mật cây. Sleep S-L-E-E-P lượt thích a log L-O-G. Cô với biết trở nên ngữ này sẽ không ? Ngủ say như khúc mộc. Đó là ngủ thiệt say.

MAI LAN: So, I slept lượt thích a log. I guess when we sleep lượt thích a log, we don’t move, we just sleep very quietly; I can picture a log in my mind.

Vậy là tôi ngủ say như khúc mộc. Tôi đoán là lúc tớ ngủ như khúc mộc, tớ ko động che tuy nhiên ngủ thiệt yên tĩnh. Tôi hoàn toàn có thể tượng hình khúc mộc nhập đầu tôi.

MIKE: You don’t have to tát apologize. I’m glad you had a good sleep. We can truly enjoy this weekend, the weather can’t be better.

Cô ko phải xin phép lỗi. Tôi mừng là cô ngon giấc. Chúng tớ tiếp tục phấn khởi weekend này, không khí đảm bảo chất lượng hạng nhất, ko thể đảm bảo chất lượng rộng lớn.

MAI LAN: OK. Let’s have a light breakfast with this very best coffee I just received as a gift from a friend.

OK. Bây giờ tớ bữa sáng nhẹ nhàng với coffe thiệt ngon . Tôi mới mẻ sẽ có được phần quà này chúng ta tôi gửi cho tới.

MIKE: I can’t say no to tát good coffee. Let u give you a hand in preparing breakfast.

Tôi ko thể kể từ chối coffe ngon. Để tôi chung cô sửa biên soạn bữa sáng.

Xem thêm: pressure on là gì

MAI LAN: After sleeping lượt thích a log, I’m full of fresh energy. I can bởi all the work. You sit down and relax.

Sau Khi ngủ say như khúc mộc, tôi với ăm ắp tích điện. Tôi thực hiện được toàn bộ từng việc. Anh ngồi xuống, thư thả chuồn.

MIKE: Thanks, Mai Lan. So what bởi you want to tát bởi today? There ‘re ví many activities we can bởi, but you make the decision for us.

Cám ơn Mai Lan. Vậy cô mong muốn làm cái gi ngày hôm nay ? Có nhiều sinh hoạt lắm, tuy nhiên cô đưa ra quyết định mang lại bọn chúng bản thân nhé.

MAI LAN: Let’s bởi something we both enjoy. Last week we spent pretty much time at the park, the weekend before we went to tát see a tennis match. What are your suggestions for today?

Mình làm cái gi cả nhì đứa nằm trong phấn khởi. Tuần trước bản thân đi dạo khu vui chơi công viên khá lâu, tuần trước đó nũa bản thân chuồn coi đua tennis. Hôm ni anh đề xuất bản thân làm cái gi ?

MIKE: How about a movie and then dinner?

Xem ciné rồi chuồn ăn. Cô nghĩ về sao ?

MAI LAN: Well, you just mention the good weather, let’s take a walk along the Potomac River to tát enjoy the beautiful spring sunshine and the sweet breeze, then movie followed by dinner. How does that sound to tát you?

Ồ, anh một vừa hai phải trình bày cho tới không khí đảm bảo chất lượng. Vậy tớ quốc bộ một khi dọc từ sông Potomac nhằm hưởng trọn nắng và nóng xuân thiệt rất đẹp, luồng bão non nhẹ nhàng rồi chuồn ciné, tiếp sau đó ăn tiệm. Anh nghe được ko ?

MIKE: Mai Lan, you’re always the best decision maker! Let’s bởi all that. As for the movie, I suggest a new film, a light romantic film with gorgeous sceneries. I think you will lượt thích it. The review is impressive.

Mai Lan, cô luôn luôn trực tiếp là kẻ đưa ra quyết định xuất sắc nhất. Ta tiếp tục thực hiện toàn bộ như cô trình bày. Về kiểu mẫu phim thì tôi đề xuất một phim mới mẻ, thắm thiết nhẹ dịu, với những cảnh cực kỳ thích mắt. Tôi nghĩ về cô tiếp tục mến. Tôi coi câu nói. phê bình rất tuyệt.

MAI LAN: Sounds good to tát me! Who play in this film, famous actors and actresses?

Nghe hoặc vượt lên. Ai đóng góp nhập phim này ? Tài tử phái mạnh nữ giới phổ biến hả anh ?

MIKE: I promise you, you will see a really pretty actress and a true heart throb.

Tôi hứa là cô tiếp tục thấy một nữ giới a ma tơ cực kỳ xinh và một heart throb loại thiệt.

MAI LAN: A heart throb? What’s that? I’m getting curious.

A heart throb là gì thế anh ? Tôi lên cơn tò lần đấy!

MIKE: A heart throb, spelled H-E-A-R-T T-H-R-O-B. He’s special. He makes your heart throb, , your heart beats hard when you see him. He makes you fall in love with him. I let you see him in the film, but don’t fall in love with him, please.

A heartthrob, tiến công vần là H-E-A-R-T T-H-R-O-B. Anh tớ quan trọng đặc biệt. Anh tớ thực hiện tim cô đập thình thình, đập mạnh Khi cô thấy anh tớ. Anh tớ thực hiện cô yêu thương si mê anh ấy. Tôi đem cô chuồn coi anh tớ nhập phim này, tuy nhiên thực hiện ơn, chớ yêu thương người tớ đấy nhé.

MAI LAN: Nonsense, Mike. Good looks and sweet words don’t easily fool me! But no, I’m not too sure. Maybe, maybe my heart will throb…!

Vớ vẩn vượt lên, Mike. Đẹp trai, trình bày xuất sắc ko lừa tôi đơn giản đâu. Nhưng ko, tôi ko chắc hẳn à. thạo đâu, biết đâu tim tôi tiếp tục đập thình thình…!

MIKE: Stop it, Mai Lan. What am I going to tát bởi with you?

Ngừng tức thì, Mai Lan. Không biết tôi nên làm thế nào với cô trên đây ?

Xem thêm: ballerina là gì

MAI LAN: You can decide after we see the film, OK?

Anh hoàn toàn có thể đưa ra quyết định sau thời điểm tớ coi phim, OK ?

Hôm ni tất cả chúng ta một vừa hai phải học tập nhì trở nên ngữ : SLEEP LIKE A LOG tức thị NGỦ SAY và A HEART THROB tức thị NGƯỜI TÌNH LÝ TƯỞNG. Hằng Tâm và Brandon nài hứa gập lại quí vị nhập bài học kinh nghiệm cho tới.