placard là gì

Công cụ cá nhân
 • /'plækα:d/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tranh cổ động, áp phích

  Ngoại động từ

  Dán áp phích, dán tranh giành cổ động
  Công tía, lăng xê (cái gì) bởi vì áp phích

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  áp phích
  áp-phích
  dán yết thị lên
  dán áp-phích lên
  thông báo bởi vì yết thị
  yết thị

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  advertisement , announcement , banner , bill , billboard , handbill , marquee , poster , public notice , signboard , notice , affich

  Bạn đang xem: placard là gì

  Xem thêm: prod là gì

  tác fake

  Tìm tăng với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ