get a hold of là gì

Xin kính chào chúng ta, tuy rằng tiếp tục quá nửa tối tuy nhiên vì thế sở hữu người một vừa hai phải coi phim ma mãnh xong xuôi về ko ngủ được nên lại cần học tập tiếp nhé ^^! Hôm ni bọn chúng bản thân nằm trong học tập cơ hội diễn tả, “to get hold of somebody/something” nào!!

Chúng tớ đều đã biết, “hold” động kể từ là “cầm”, “nắm”, “giữ”; danh kể từ là “sự cầm”, “sự nắm”, “sự giữ”. Vậy, “to get hold of somebody/something” sở hữu cần tức là “cằm cầm ai đó/vật gì đó” không? ^^

Bạn đang xem: get a hold of là gì

Theo một nghĩa nào là cơ, trúng vậy. “To get hold of something” rất có thể hiểu theo như đúng nghĩa đen kịt là “cầm, cầm, sờ tay vào trong 1 cái gì đó”, tức là giành được loại cơ, tuy nhiên thường là tương đối trở ngại một ít vì thế cần dò thám dò thám.

Ví dụ, “I finally got hold of the book that everyone was talking about”, ở đầu cuối tau cũng tìm kiếm ra cuốn sách tuy nhiên quý khách cứ nhặng cả lên ^^ hoặc, “It’s difficult to tướng get hold of a Hermes Birkin”, vô cùng khó khăn nhằm chiếm hữu một cái Birkin như chị Trinh cạp khu đất ^^

Đối với “to get hold of somebody” thì cần hiểu rộng lớn rời khỏi một ít, tức là “tìm kiếm” được ai cơ tuy nhiên ko nhất thiết cần “sờ nắn” ^^, tức là ko nhất thiết cần “physical”, cần hiện hữu về mặt mũi vật hóa học tuy nhiên rất có thể là liên hệ với những người tớ trải qua những phương tiện đi lại (điện thoại, gmail etc.), tuy nhiên cũng tương đối trở ngại.

Xem thêm: definition nghĩa là gì

Ví dụ, bản thân sở hữu việc cần thiết liên hệ với con cái chúng ta tuy nhiên ko làm thế nào tuy nhiên liên hệ được với nó, bản thân bảo, “I don’t know what she’s up to tướng but I just can’t get hold of her”, ko biết nó làm cái gi tuy nhiên ko liên hệ được. Hoặc, “If you can get hold of Duong, tell her she owes bu 5 bucks”, nếu như sở hữu bắt gặp được loại Duong, thưa nó nợ tau 5 đồng ghen ghét mầy ^^!

Nhiều chúng ta inbox chị thường ngày căn vặn về những cơ hội diễn tả khó khăn những e thiếu hiểu biết nhiều, tuy nhiên chị ko thể vấn đáp không còn được vì thế chị bận lắm, nên những khi ở đầu cuối chị vấn đáp lời nhắn, thì chúng ta bảo “Finally I could get hold of chị Trang” ^^!

Xem thêm: backorder là gì

Để khối hệ thống những cơ hội diễn tả c post thường ngày, những e nhập www.ieltstrangbui.com phần những cơ hội diễn tả nhé. Chúc quý khách tiếp thu kiến thức và share hạnh phúc nghen ^^

Trang Bui

www.facebook.com/ieltstrangbui