plan nghĩa là gì

Thông dụng

Danh từ

Bản thiết bị (thành phố, quận, group ngôi nhà..); sơ thiết bị, thiết bị án (nhà...); sơ thiết bị (các phần tử máy)
a plan of the inner city
bản thiết bị thành phố cổ
the plan of building
sơ thiết bị một toà nhà
plans of early flying machines
sơ thiết bị những máy cất cánh thời đầu
Mặt phẳng phiu (luật xa vời gần)
Dàn bài xích, dàn ý (bài luận văn...)
Kế hoạch; dự loài kiến, dự định
make plans (for something)
lập plan (cho cái gì)
a plan of campaign
kế hoạch tác chiến
to upset someone's plan
làm hòn đảo lộn plan của ai
have you any plans for tomorrow?
anh đang được sở hữu dự loài kiến gì cho một ngày mai chưa?
Cách sắp xếp (nhất là bạn dạng vẽ, sơ đồ)
a seating plan
sơ thiết bị điểm ngồi
Cách tiến thủ hành
the best plan would be lớn...
cách tổ chức rất tốt là...

Ngoại động từ

Vẽ bạn dạng thiết bị của (một TP. Hồ Chí Minh..), vẽ sơ thiết bị của (một toà ngôi nhà...)
Làm dàn bài xích, thực hiện dàn ý (bản luận văn...)
Đặt tiếp hoạch
to plan an attack
đặt plan cho 1 cuộc tấn công
Dự loài kiến, trù tính
to plan lớn bởi something
dự ấn định thực hiện gì
( + something out) lên tiếp hoạch
plan out a traffic system for the town
lập plan khối hệ thống giao thông vận tải cho tới trở thành phố

Nội động từ

Đặt plan,
Trù tính, dự kiến
to plan for the future
trù tính cho tới tương lai

Cấu trúc kể từ

go according lớn plan
theo trúng plan (về những sự khiếu nại..)

hình thái từ

  • V_ed : planned
  • V_ing : planning

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

plan

Kế hoạch, sơ thiết bị, bạn dạng vẽ, hình chiếu phẳng phiu, (v)lập tiếp hoạch

Giao thông & vận tải

văn bạn dạng vẽ (đóng tàu)

Toán & tin yêu

phép chiếu ở ngang
sơ thiết bị bạn dạng vẽ

Xây dựng

đặt tiếp hoạch
lập sơ đồ

Kỹ thuật công cộng

bản đồ
bản thiết kế
sketch plan
bản design phác hoạ thảo
bản vẽ
bệnh ghẻ cóc
bình đồ
alignment plan
bình thiết bị phía tuyến
general layout plan
bình thiết bị tổng thể
general plan
bình thiết bị chung
perspective plan
bình thiết bị phối cảnh
site plan
bình thiết bị tuyến
hình vẽ
kế hoạch
above-plan
vượt tiếp hoạch
above-plan profit
lợi nhuận vượt lên tiếp hoạch
acceptance sampling plan
kế hoạch lấy khuôn mẫu nghiệm thu
arc segmentation plan
kế hoạch phân loại nhỏ cung
Automatic Numbering Plan (ANP)
kế hoạch viết số tự động động
Babcock plan
kế hoạch Babcock
backup plan
kế hoạch dự phòng
balance of plan
tính phẳng phiu của tiếp hoạch
charging plan
kế hoạch ấn định giá
closure plan
kế hoạch lấp dòng
concept development plan
kế hoạch cải cách và phát triển ý đồ
contingency plan
kế hoạch ngẫu nhiên
current plan
kế hoạch thông thường kỳ
development plan
kế hoạch vạc triển
economic plan
kế hoạch kinh tế
emergency plan
kế hoạch khẩn cấp
erection plan
kế hoạch lắp đặt ráp
erection plan
kế hoạch ráp dựng
Expanded Electronic tandem switching Dialling Plan (EEDP)
kế hoạch xoay số của fake mạch tandem năng lượng điện tử phanh rộng
financial plan
kế hoạch tài chính
flight plan data
dữ liệu plan bay
Foreign Numbering Plan Area (FNPA)
vùng plan viết số cá biệt
frequency allocation plan
kế hoạch cấp phép tần số
get out a plan
lập một tiếp hoạch
get out a plan
vạch một tiếp hoạch
heat load plan
kế hoạch vận chuyển nhiệt
Home Numbering Plan Area (HNPA)
vùng plan viết số vô nước
inspection and test sequence plan
kế hoạch trình tự động đánh giá và thử
inspection plan
kế hoạch kiểm tra
irregular plan
kế hoạch bình thường
irregular plan
kế hoạch ko đều
labour plan
kế hoạch lao động
labour plan
kế hoạch nhân lực
land use plan
kế hoạch dùng đất
live-year plan
kế hoạch 5 năm
locality plan
kế hoạch ở địa phương
Long Range Plan (LRP)
kế hoạch lâu năm hạn
long-term plan
kế hoạch lâu năm hạn
long-term plan for construction development
kế hoạch cải cách và phát triển thi công lâu năm hạn
loss plan
kế hoạch thực hiện suy giảm
master copy of plan
kế hoạch chuẩn chỉnh gốc
master plan
kế hoạch chỉ đạo
medium-tern plan
kế hoạch trung hạn
Mission Operations Plan (MOP)
kế hoạch vận hành chuyến bay
modernization plan
kế hoạch tiến bộ hóa
multiple-sampling plan
kế hoạch lấy nhiều mẫu
Network Switching Performance Measurement Plan (NSPMP)
kế hoạch giám sát và đo lường hiệu suất fake mạch mạng
North American Numbering Plan (NANP)
Kế hoạch viết số Bắc Mỹ
North American Numbering plan Administrator (NANPA)
Nhà quản lý và vận hành hành chủ yếu plan viết số Bắc Mỹ
numbering plan
kế hoạch tấn công số
Numbering Plan Area (NPA)
khu vực của plan tấn công số
Numbering Plan Identification (NPI)
nhận dạng plan tấn công số
Numbering Plan Identifier (NPI)
bộ nhận dạng plan tấn công số
Numbering Plan Indicator (NPI)
bộ thông tư plan tấn công số
pension plan
kế hoạch hưu
plan (strategicplan)
kế hoạch (kế hoạch chiến lược)
plan for capital construction
kế hoạch thi công cơ bản
plan for social progress
kế hoạch cải cách và phát triển xã hội
plan for technical development
kế hoạch cải cách và phát triển kỹ thuật
plan of cost price
kế hoạch giá bán thành
plan of profits
kế hoạch về lợi nhuận
preliminary plan
kế hoạch sơ bộ
preparation plan
kế hoạch chuẩn chỉnh bị
private numbering plan
kế hoạch viết số riêng
Private Numbering Plan (PNP)
kế hoạch viết số tư nhân
production plan
kế hoạch sản xuất
Quality Measurement Plan (QMP)
kế hoạch đo hóa học lượng
repetitive flight plan
kế hoạch cất cánh lặp lại
routing plan
kế hoạch fake liên lạc
sampling plan
kế hoạch lấy mẫu
sampling plan
lập plan trích mẫu
single sampling plan
kế hoạch lấy khuôn mẫu đơn
site organization plan
kế hoạch tổ chức triển khai xây dựng
staff compensation plan
kế hoạch trả oán lao (lương bổng) cho tới nhân viên
statutory plan
kế hoạch và đã được duyệt
statutory plan
kế hoạch được phê chuẩn
strategic development plan
kế hoạch cải cách và phát triển chiến lược
Strategic Management Information Plan (SMIP)
kế hoạch vấn đề quản lý và vận hành sở hữu tính chiến lược
system test and evaluation plan
kế hoạch chạy test hệ thống
system test and evaluation plan
kế hoạch kiểm thử
system test and evaluation plan
kế hoạch kiểm tra
test and examination sequence plan
kế hoạch trình tự động test và coi xét
test plan
kế hoạch kiểm thử
test plan
kế hoạch kiểm tra
test plan
kế hoạch thử
track maintenance plan
kế hoạch bảo dưỡng
UIT classification plan
kế hoạch bố trí của UIT
Universal Information Transport Plan (UITP)
kế hoạch fake vận chuyển vấn đề toàn cầu
work organization plan
kế hoạch sắp xếp thi đua công
work organization plan
kế hoạch tổ chức triển khai thi đua công
Zone Improvement Plan (ZIPcode) (ZIP)
Kế hoạch nâng cao vùng (mã ZIP)
đồ án
dự án
dự định
lập tiếp hoach
sampling plan
lập plan trích mẫu
lập tiếp hoạch
sampling plan
lập plan trích mẫu
lập lịch biểu
lập mặt mày bằng
lịch biểu
mặt bằng

Giải quí EN: A proposed method or system for doing something; specific uses include: a drawing of the horizontal section of a building, showing its chief architectural and design elements.

Bạn đang xem: plan nghĩa là gì

Giải quí VN: Một cách thức,phương thức được thể hiện nhằm tiến hành một việc, ví dụ như 1 bạn dạng vẽ phần ở ngang của một tòa ngôi nhà, thể hiện nay nó cho tới phong cách xây dựng sư trưởng và group design.

Xem thêm: prod là gì

Xem thêm: landscape nghĩa là gì

basic plan of city
mặt vì chưng gốc của trở thành phố
block plan
mặt vì chưng khu vực đất
block plan
mặt vì chưng lô đất
boring plan
mặt vì chưng khoan
city plan
mặt vì chưng trở thành phố
concept plan
mặt vì chưng sơ phác
construction plan
mặt vì chưng thi đua công
detailed plan
mặt vì chưng chi tiết
drilling plan
mặt vì chưng khoan
floor plan
mặt vì chưng phòng
floor plan
mặt vì chưng sàn
foundation layout plan
mặt vì chưng sắp xếp móng
foundation plan
mặt vì chưng hố móng
foundation plan
mặt vì chưng móng
free plan
mặt vì chưng tự động do
general plan
mặt vì chưng sắp xếp chung
general plan
mặt vì chưng chung
general plan
mặt vì chưng tổng thể
ground floor plan
mặt vì chưng tầng một
ground plan
mặt vì chưng công trình
ground plan
mặt vì chưng cốt không
ground plan
mặt vì chưng ngang mặt mày đất
ground plan
mặt vì chưng tầng một
ground plan
mặt vì chưng tầng trệt
horizontal plan
sơ thiết bị mặt mày bằng
housing development plan
mặt vì chưng cải cách và phát triển xây dựng
layout plan
mặt vì chưng sắp xếp chung
locality plan
mặt vì chưng vùng
master plan
mặt vì chưng ngôi nhà yếu
master plan
mặt vì chưng chung
master plan
tổng mặt mày bằng
open plan
mặt vì chưng mở
overall construction site plan
tổng mặt phẳng thi đua công
piling plan
mặt vì chưng sắp xếp cọc
plan drawing
bản vẽ mặt mày bằng
plan of building
mặt vì chưng (ngôi) nhà
plan of cost price
mặt vì chưng giá
plan of the finished structure
mặt vì chưng dự án công trình trả thành
plan siting
sự gắn (theo quan lại hệ) mặt mày bằng
plan view
cái nhìn xuống mặt mày bằng
reflected plan
mặt vì chưng soi vì chưng gương được (trần, mái)
regional plan
mặt vì chưng vùng
relief plan
mặt vì chưng địa hình
roof plan
mặt vì chưng mái
site outline plan
mặt vì chưng ranh giới (đất xây dựng)
site plan
mặt vì chưng (khu khu đất, công trường)
site plan
mặt vì chưng khu vực đất
site plan
mặt vì chưng vị trí
site plan
mặt vì chưng xây dựng
siting plan
mặt vì chưng lựa chọn địa điểm
situation plan
mặt vì chưng vị trí
stability plan
mặt vì chưng ổn định định
station plan
mặt vì chưng ga
structure plan
mặt vì chưng công trình
terrain plan
mặt vì chưng khu vực vực
topographic (al) plan
bản vẽ mặt phẳng địa hình
phương án
operating plan
phương án thao tác
single sampling plan
phương án lấy khuôn mẫu đơn
sơ đồ

Kinh tế

đặt tiếp hoạch
đồ án
phương án
capital-conversion plan
phương án fake tư bạn dạng trở thành lãi
capital-conversion plan
phương án fake vốn liếng trở thành lãi
quy hoạch
master plan
tổng quy hoạch
master plan for foreign investment
bản quy hướng đầu tư
media plan and selection
sự quy hướng và lựa chọn truyền thông
median plan and selection
sự quy hướng và lựa chọn truyền thông
overall plan
quy hoạch toàn diện

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
aim , angle , animus , arrangement , big picture * , contrivance , course of action , giảm giá khuyến mãi , device , disposition , expedient , game plan , gimmick , ground plan , idea , intent , intention , layout , machination , meaning , means , method , orderliness , outline , pattern , picture , platform , plot , policy , procedure , program , project , projection , proposal , proposition , purpose , scenario , stratagem , strategy , suggestion , system , tactics , treatment , trick , undertaking , agenda , agendum , blueprint , chart , delineation , draft , drawing , khuông , illustration , map , prospectus , representation , road map , rough draft , scale drawing , sketch , time line , view , schema , scheme , attack , course , line , modus operandi , tack , technique , order , organization , systematization , systemization , architectonics , conspiracy , cosmos , diagram , draught , forethought , format , formula , intrigue , itinerary , logistics , preconception , prototype , regimen , syntax
verb
arrange , bargain for , block out , blueprint , brainstorm * , calculate , concoct , conspire , contemplate , contrive , cook up * , craft , design , devise , draft , engineer , figure on , figure out , fix lớn , khuông , formulate , frame , hatch * , intrigue , invent , lắc in provisions , line up , make arrangements , map , meditate , organize , outline , plot , project , quarterback , ready , reckon on , represent , rough in * , scheme , mix out , shape , sketch , steer , trace , work out , aim , bargain for * , count on , envisage , foresee , have every intention , mind , propose , purpose , reckon on * , cast , chart , conceive , lắc , strategize , mean , target , schedule , lắc out , agenda , arrangement , brainstorm , budget , cogitate , conception , destine , diagram , drawing , execute , game , idea , ideate , implement , intend , layout , method , order , platform , policy , precogitate , preconceive , prefigure , premeditate , program , proposal , proposition , stratagem , strategy , system , think

Từ trái ngược nghĩa

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ