planet là gì

/´plænit/

Thông dụng

Danh từ

(thiên văn học) hành tinh
(tôn giáo) áo lễ

Chuyên ngành

Toán & tin

(thiên văn ) hành tinh
inferior planet
(thiên văn ) hành tinh ranh dưới
inner planet
(thiên văn ) hành tinh ranh trong
minor planets
(thiên văn ) tè hành tinh
outer planet
(thiên văn ) hành tinh ranh ngoài
principal planet
(thiên văn ) hành tinh ranh chủ yếu, hành đại tinh
secondary planet
vệ tinh ranh (tự nhiên)
superior planet
(thiên văn ) hành tinh ranh trên

Kỹ thuật cộng đồng

hành tinh
giant planet
hành tinh ranh khổng lồ
inferior planet
hành tinh ranh dưới
inner planet
hành tinh ranh ngay gần mặt mày trời
inner planet
hành tinh ranh trong
interior planet
hành tinh ranh trong
outer planet
hành tinh ranh mặt mày ngoài
outer planet
hành tinh ranh ngoài
overcome the gravitational field of a planet
tách rời ngôi trường thú vị của một hành tinh
planet carrier
giá bánh răng hành tinh
planet gear
bánh răng hành tinh
planet gear
hệ truyền động hành tinh
planet gear train
bánh răng hành tinh
planet gear train
hệ truyền động hành tinh
planet landing
sự đáp xuống hành tinh
planet pinion
bánh răng hành tinh
planet pinion
bánh răng hành tinh ranh (đồng tâm)
planet pinion cage
lồng trục chủ yếu hành tinh ranh (máy cất cánh lên thẳng)
planet spindle
trục chủ yếu hành tinh
planet spindle
trục hoạt động hành tinh
planet stirrer
máy khuấy loại hành tinh
planet wheel
bánh răng hành tinh
planet-action spindle
trục chủ yếu hành tinh
planet-action spindle
trục hoạt động hành tinh
principal planet
đại hành tinh
principal planet
hành tinh ranh chính
retrograde motion of planet
chuyển động lùi của hành tinh
sun and planet gear
bánh răng tấp tểnh tinh ranh và hành tinh
sun-and-planet gear
chuyển động hành tinh
sun-and-planet gearing
bánh răng hành tinh
sun-and-planet gearing
hệ truyền động hành tinh
sun-and-planet gearing
sự truyền động hành tinh
superior planet
hành tinh ranh trên
terrestrial planet
hành tinh ranh (phía) nhập (thuộc) đất
terrestrial planet
hành tinh ranh group trái khoáy đất

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
apple * , asteroid , earth , globe , heavenly body toàn thân , luminous body toàn thân , marble , orb * , planetoid , sphere , terrene , wandering star , world

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Bạn đang xem: planet là gì

Xem thêm: pressure on là gì

NHÀ TÀI TRỢ