policy maker là gì

VIETNAMESE

nhà hoạch toan chủ yếu sách

Bạn đang xem: policy maker là gì

Nhà hoạch toan quyết sách là một trong những người phụ trách hoặc nhập cuộc vô việc hoạch toan những quyết sách, nhất là vô nghành nghề dịch vụ chủ yếu trị.

1.

Nhà hoạch toan quyết sách là kẻ đưa đến những ý tưởng phát minh và plan, nhất là những ý tưởng phát minh và plan bởi một công ty hoặc cơ quan chính phủ tiến hành.

A policy maker is someone who creates ideas and plans, especially those carried out by a business or government.

Xem thêm: accompany with là gì

2.

Phát hiện tại này chắc hẳn rằng tiếp tục khiến cho những mái ấm hoạch toan quyết sách quan hoài.

The findings will definitely interest policy makers.

Chúng tớ nằm trong phân biệt một số trong những định nghĩa ngay gần nghĩa vô giờ Anh như policy maker, lawmaker và legislator nha!

Xem thêm: salvage value là gì

- policy maker (nhà hoạch toan chủ yếu sách): A policy maker is someone who creates ideas and plans, especially those carried out by a business or government. (Nhà hoạch toan quyết sách là kẻ đưa đến những ý tưởng phát minh và plan, nhất là những ý tưởng phát minh và plan bởi một công ty hoặc cơ quan chính phủ tiến hành.)

- lawmaker (người thực hiện luật): One lawmaker estimated actual losses at $ 100 million. (Một người thực hiện luật dự tính thiệt kinh hãi thực tiễn là 100 triệu đô la.)

- legislator (nhà lập pháp): Fortunately only one legislator was seriously hurt. (May mắn thay cho, có duy nhất một mái ấm lập pháp bị thương nặng trĩu.)