protector là gì

/prə´tektə/

Thông dụng

Danh từ

Người đảm bảo an toàn, người bảo lãnh, người tủ chở
their guardian and protector
người giám hộ và đảm bảo an toàn của họ
Vật đảm bảo an toàn, vật bảo lãnh, vật tủ chở
Dụng cụ bảo lãnh lao động
(sử học) quan liêu bảo quốc, quan liêu nhiếp chính

Chuyên ngành

Toán & tin

(máy tính ) khí giới bảo vệ

Cơ khí & công trình

tấm đảm bảo an toàn (bộ phận cù ở ngoài máy)

Xây dựng

hiệp sĩ

Điện lạnh

thiết bị đảm bảo an toàn (tránh năng lượng điện áp hoặc loại cao)

Kỹ thuật cộng đồng

dụng cụ bảo vệ
ear protector
dụng cụ đảm bảo an toàn tai
eye protector
dụng cụ đảm bảo an toàn mắt
hearing protector
dụng cụ đảm bảo an toàn tai
pipe thread protector
dụng cụ đảm bảo an toàn ren ống
plug protector
dụng cụ đảm bảo an toàn nắp
lớp bảo vệ

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
lookout , picket , sentinel , sentry , ward , watch , guard , preservation , protection , safeguard , security , shield , advocate , angel , armor , benefactor , caretaker , champion , defender , guardian , paladin , patron , sponsor , supporter , tutelary

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

Bạn đang xem: protector là gì

Xem thêm: overt là gì

NHÀ TÀI TRỢ