sense of humor là gì

Từ điển banh Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Thành ngữ[sửa]

sense of humour

Bạn đang xem: sense of humor là gì

  1. óc khôi hài, óc hài hước
  2. khiếu hài hước
  3. tính cơ hội hài hước

Mục kể từ này được ghi chép sử dụng mẫu, và rất có thể còn nguyên sơ. quý khách hàng rất có thể viết té sung.
(Xin coi phần trợ gom nhằm hiểu biết thêm về phong thái sửa thay đổi mục kể từ.)

Xem thêm: e là gì

Xem thêm: be strong là gì

Lấy kể từ “https://9film.edu.vn/w/index.php?title=sense_of_humour&oldid=1999341”