shunt là gì

/ʃʌnt/

Thông dụng

Danh từ

Sự gửi hướng
Sự chạm chạm
(điện học) giắt sơn; mạch giắt rẽ

Ngoại động từ

Chuyển ( ai/cái gì) quý phái điểm không giống ( (thường) là thông thường cần thiết hơn)
Lái (đầu máy xe cộ lửa, toa xe cộ..) cút kể từ lối này quý phái lối khác
to shunting a train into a siding
cho con cái tàu cút nhập lối tránh
Thay thay đổi phía, thay cho thay đổi lối đi; chuyển hướng làn phân cách (của loại gì)
to shunt the conversation towards more pleasant topics
chuyển phía cuộc thủ thỉ quý phái những chủ đề dễ chịu và thoải mái hơn
Hoãn (chặn) ko cho tới thảo luận (một vấn đề); xếp lại (kế hoạch)

Nội động từ

Được chuyển hướng làn phân cách quý phái lối không giống (về con cái tàu)
Được gửi quý phái điểm không giống ( ai/cái gì)

Hình Thái Từ

  • Ved : Shunted
  • Ving: Shunting

Chuyên ngành

Cơ khí & công trình

chuyển hướng

Xây dựng

sự rẽ điện

Y học

ống dẫn, nối tắt

Điện

mạch SHUNT

Giải quí VN: Đường chão nối ngang hoặc tuy nhiên song với khuông con quay năng lượng điện tiếp. năng lượng điện trở tuy nhiên song dẫn rẽ hạ loại năng lượng điện chạy qua quýt khuông con quay của đồng hồ đeo tay, những mạch rẽ được dùng để làm tăng năng lực đo của đồng hồ đeo tay / chão dẫn năng lượng điện nối nhì điểm nhập một mạch trở nên tuy nhiên song nhằm 1 phần loại năng lượng điện rất có thể bay qua quýt.

Điện lạnh

mẩu Fe sun từ
sun điện

Kỹ thuật công cộng

đâm sầm vào
điện trở tuy nhiên song
điện trở sun
đường rẽ
đường rò
đường tránh
shunt line
đường rời (thủy lực)
nhánh rẽ
nhánh tuy nhiên song
mạch giắt tuy nhiên song
mạch rẽ

Giải quí VN: Đường chão nối ngang hoặc tuy nhiên song với khuông con quay năng lượng điện tiếp. năng lượng điện trở tuy nhiên song dẫn rẽ hạ loại năng lượng điện chạy qua quýt khuông con quay của đồng hồ đeo tay, những mạch rẽ được dùng để làm tăng năng lực đo của đồng hồ đeo tay / chão dẫn năng lượng điện nối nhì điểm nhập một mạch trở nên tuy nhiên song nhằm 1 phần loại năng lượng điện rất có thể bay qua quýt.

Bạn đang xem: shunt là gì

Xem thêm: lip sync là gì

generator, shunt
máy vạc năng lượng điện mạch rẽ
shunt coil
cuộn chão giắt mạch rẽ
shunt generator
máy vạc năng lượng điện mạch rẽ
shunt motor
động cơ giắt mạch rẽ
shunt switch
công tắc giắt mạch rẽ
shunt-winding dynamo
đi-na-mô mạch rẽ (máy vạc năng lượng điện một chiều)
mạch tuy nhiên song
shunt current
dòng năng lượng điện mạch tuy nhiên song
shunt trip
bộ hạn chế mạch tuy nhiên song
shunt winding
cuộn chão mạch tuy nhiên song
mạch sun
Ayrton shunt
mạch sun Ayton
ayrton shunt
mạch sun vạn năng
back shunt
mạch sun ngược
galvanometer shunt
mạch sun năng lượng điện kế
instrument shunt
mạch sun khí cụ đo
shunt current
dòng năng lượng điện mạch sun
shunt winding
cuộn chão mạch sun
mắc tuy nhiên song
shunt capacitance
điện dung giắt tuy nhiên song
shunt resistance
điện trở giắt tuy nhiên song
shunt resistor
điện trở giắt tuy nhiên song
mắc sun
song song
shunt capacitance
điện dung giắt tuy nhiên song
shunt circuit
mạch tuy nhiên song
shunt compensation
sự bù tuy nhiên song
shunt current
dòng năng lượng điện mạch tuy nhiên song
shunt excitation
kích quí tuy nhiên song
shunt excitation
sự kích kể từ tuy nhiên song
shunt feed
dây cấp cho năng lượng điện tuy nhiên song
shunt feed
dây chuyển vận năng lượng điện tuy nhiên song
shunt feed
fiđơ tuy nhiên song
shunt feed
sự cấp cho năng lượng điện tuy nhiên song
shunt feedback
hồi tiếp tuy nhiên song
shunt generator
máy vạc (điện) loại kích kể từ tuy nhiên song
shunt generator
máy vạc năng lượng điện tuy nhiên song
shunt limit switch
khóa mạch số lượng giới hạn tuy nhiên song
shunt loading
gia cảm tuy nhiên song
shunt motor
động cơ tuy nhiên song
shunt reactor
bộ năng lượng điện kháng tuy nhiên song
shunt regulator
bộ ổn định áp tuy nhiên song
shunt resistance
điện trở tuy nhiên song
shunt resistance
điện trở giắt tuy nhiên song
shunt resistor
điện trở tuy nhiên song
shunt resistor
điện trở giắt tuy nhiên song
shunt transition
chuyển thay đổi tuy nhiên song
shunt transition
sự quy đổi tuy nhiên song
shunt trip
bộ hạn chế mạch tuy nhiên song
shunt trip
thiết bị nhả tuy nhiên song
shunt winding
cuộn chão mạch tuy nhiên song
shunt-excited
được kích (từ) tuy nhiên song
shunt-excited antenna
ăng ten kích ứng tuy nhiên song
shunt-fed vertical antenna
ăng ten đứng tiếp sóng tuy nhiên song
shunt-wound
được đấu tuy nhiên song
shunt-wound
được kích (từ) tuy nhiên song
shunt-wound dynamo
đynamô quấn chão tuy nhiên song
shunt-wound dynamo
đynamô quấn tuy nhiên song
shunt-wound motor
động cơ quấn tuy nhiên song
shunt-wound motor
động cơ tuy nhiên song
stator-fed shunt motor
động cơ (đặc tính) tuy nhiên song cấp cho năng lượng điện nhập stato
stator-fed shunt motor
động cơ tuy nhiên song nuôi stato
sự gửi hướng
rẽ
rẽ mạch
electric shunt
rẽ mạch điện
sự giắt sun

sun