similarity nghĩa là gì

/sɪm.ɪlær.ɪ.ti/

Thông dụng

Danh từ

Sự tương đương nhau, sự tương tự
Đặc điểm tương đương nhau, Đặc điểm tương tự động, đường nét tương đương nhau, đường nét tương tự động, góc cạnh tương đương nhau
similarities in age and background
những góc cạnh tương đương nhau về tuổi thọ và lai lịch
(toán học) sự đồng dạng

Chuyên ngành

Toán & tin

sự đồng dạng

Xây dựng

đồng dạng [sự đồng dạng]

Cơ - Điện tử

Tính tương tự động, tính đồng dạng

Điện lạnh

sự giống

Kỹ thuật cộng đồng

sự đồng dạng
thermodynamic similarity
sự đồng dạng nhiệt độ động (lực) học
sự tương tự

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
affinity , agreement , alikeness , analogy , approximation , association , closeness , coincidence , collation , community , comparability , comparison , concordance , concurrence , conformity , congruence , congruity , connection , correlation , dead ringer * , harmony , homogeneity , identity , interrelation , kinship , likes of , look-alike , parallel , parallelism , parity , peas in a pod , proportion , reciprocity , relation , relationship , resemblance , sameness , semblance , simile , similitude , synonymity , two of a kind , correspondence , uniformity , uniformness , likeness

Từ ngược nghĩa

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

Bạn đang xem: similarity nghĩa là gì

Xem thêm: nuke là gì

NHÀ TÀI TRỢ