gloves nghĩa là gì

Công cụ cá nhân
 • /glʌv/

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  vật bồi tích

  Kỹ thuật cộng đồng

  găng tay
  five-fingered welding glove
  găng tay năm ngón
  glove area
  vùng căng tay
  glove box
  hộp căng tay
  glove box (glovecompartment)
  hộp đựng căng tay
  glove compartment or US glovebox
  ngăn chứa chấp gang tay
  heat-resistant glove
  găng tay Chịu đựng nhiệt
  leather gauntlet glove
  găng tay lâu năm vì chưng da
  sensor glove
  găng tay cảm biến
  three-fingered welding glove
  găng tay hàn
  sự bồi đắp

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Bạn đang xem: gloves nghĩa là gì

  Xem thêm: fastener là gì

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ