truss là gì

/trʌs/

Thông dụng

Danh từ

Bó cỏ thô, rơm
Cụm (hoa)
(kiến trúc) vì thế kèo, giàn (khung nâng cái căn nhà, cầu...)
(y học) băng lưu giữ (dùng cho tất cả những người bị bệnh bay vị đeo)

Ngoại động từ

Buộc, trói chặt, trói gô
to truss a chicken before roasting
buộc gà trước lúc quay
to truss hay
bó cỏ khô
(kiến trúc) nâng (mái căn nhà...) tự giàn, kèo
Chụp, vồ, quắp (diều hâu...)

hình thái từ

  • V-ing: trussing
  • V-ed: trussed

Chuyên ngành

Toán & tin

(cơ học tập ) dàn, khung; bó, chùm

Cơ - Điện tử

Giàn, vì thế kèo, thang giằng, bó, cụm

Y học

nịt lưu giữ bay vị

Kỹ thuật cộng đồng

bó buộc
chùm
kèo mái
khung
framed truss
giàn khung
lattice truss
giàn khuông đôi mắt cáo
roof truss
khung cái lợp
truss bridge
cầu khung
truss frame
khung giàn
khung cái lợp
khung sườn
dàn
liên kết
joggle truss
giàn mộc link mộng
king-and-queen bolt truss
giàn link bulông
nailed roof truss
giàn cái link tự đinh
pin connection truss
giàn link tự bu lông
pin-connected truss
giàn link bu lông
pin-connected truss
giàn link bulông
tie truss
giàn neo (nối, liên kết)
truss bolt
bê tông link giàn
truss brace
giăng link giàn
gia cố
giàn giáo
giàn
A truss
giàn chữ A
a truss
giàn vòm
analysis of the truss joints
phương pháp tách đôi mắt giàn
arch truss
giàn cuốn
arch truss
giàn bailey
arch truss
giàn vòm
arched truss
giàn vòm
arched truss with segmental units
giàn vòm (gồm nhiều) cấu kiện
arched truss with sickle-shaped units
giàn vòm (gồm nhiều) cấu khiếu nại hình liềm
asymmetric truss
giàn ko đối xứng
auxiliary truss
giàn phụ trợ
Bailey truss
giàn Bailey
bailey truss
giàn hoa tía khớp
bailey truss
giàn trống rỗng tía khớp
barn truss
giàn hoa tía khớp
barn truss
giàn trống rỗng tía khớp
belfast truss
giàn/kèo belfast (giàn loại vòm)
Belgian truss
kèo/giàn loại Bỉ
bell truss
kèo/giàn hình chuông, giàn vòm
bowstring truss
giàn biên bên trên cong
bowstring truss
giàn răng lược
bowstring truss
giàn vòm sở hữu thanh giằng
braking efforts absorbing truss
giàn hãm
braking efforts absorbing truss
giàn phanh
bran truss
giàn biên bên trên cong
bran truss
giàn răng lược
bran truss
giàn vòm
bridge truss
giàn cầu
cable truss
giàn chão căng
Cambered Fink truss
Giàn khum loại Fink
cambered truss
giàn cánh bên trên cong lên
cambered truss
giàn hình cung
camel-back truss
giàn cánh bên trên cong lên
camel-back truss
giàn công xon
camel-back truss
giàn hằng
cantilever arch truss
giàn vòm sở hữu mút thừa
cantilever beam truss
giàn dầm côngxon
cantilever truss
giàn công xôn
cantilever truss
giàn côngxon
cantilever truss
giàn hẫng
cantilever truss
giàn hẵng
collar beam roof truss
giàn cái tam giác sở hữu thanh kéo
collar beam truss
giàn dầm ngang
composite truss
giàn lếu hợp
composite truss
giàn tổ hợp
composite truss (steel-wood or steel-concrete)
giàn tổng hợp (gỗ-thép hoặc bê tông-thép)
contentious truss
giàn liên tục
continuous truss
giàn liên tục
crane truss
giàn (đỡ) cần thiết trục
crescent truss
giàn cong hình liềm
crescent truss
giàn hình liềm
curved chord truss
giàn biên bên trên cong
deck truss
giàn cầu cút trên
deep truss
giàn cao
diagonal truss rod
thanh chéo cánh nhập giàn
diamond-shaped lattice truss
giàn mạng
double bowstring truss
giàn nhì cánh cong
double post roof truss
giàn cái sở hữu nhì thanh đứng
double Warren truss
giàn biên tuy vậy song
double-web truss
giàn nhì thành
English truss
giàn Anh
english truss
giàn tam giác
erection truss
giàn giáo
erection truss
giàn thi đua công
fan truss
giàn hình quạt
fink truss
giàn sở hữu thanh giằng
fink truss
giàn sở hữu thanh rằng
Fink truss
giàn loại Frink
flat truss
giàn phẳng
flat-chord truss
giàn sở hữu biên tuy vậy song
foundation truss
giàn móng
framed truss
giàn khung
girder truss
giàn dầm
girder truss
giàn loại dầm
girder truss
giàn rầm
half-truss
nửa giàn
hinged truss
giàn chốt
hinged truss
giàn khớp
hingeless arch truss
giàn vòm ko khớp
inclined chord of truss
biên nghiêng của giàn
intermediate truss
giàn trung gian
intermediate truss joint
nút trung gian tham của giàn
inverted cantilever truss
giàn hẫng (lật) ngược
inverted king post truss
giàn cái (tam giác) lật ngược
inverted triangular truss
giàn tam giác lật ngược
jack truss
giàn kèo cái hồi
jack truss
giàn nhỏ
joggle truss
giàn mộc link mộng
joint of truss
nút giàn
joint of truss
mắt giàn
K-truss
giàn chữ K
K-truss
giàn nửa xiên
K-type truss
giàn hình chữ K
king post truss
giàn kéo trụ chính
king post truss
giàn cái đơn giản
king post truss
giàn cái tam giác
king-and-queen bolt truss
giàn link bulông
landing-gear diagonal truss
giàn chéo cánh càng máy bay
lateral truss
giàn dọc
lateral truss
giàn bên
lateral truss
giàn gió
lateral truss
giàn bão (cầu)
lateral truss
giàn bên trên phương ngang
lattice truss
giàn khuông đôi mắt cáo
lattice truss
giàn giát
lattice truss
giàn hoa
lattice truss
giàn đôi mắt cáo
lenticular truss
giàn nhì biên cong
lenticular truss
giàn nhì hiên cong
lenticular truss
giàn hình cá
lenticular truss
giàn vòng lược kép
long-span truss
giàn sở hữu nhịp lớn
main truss
giàn chính
main truss
giàn chủ
metal-and-wood truss
giàn thép gỗ
middle lane bridge truss
giàn cầu sở hữu lối đi giữa
multiple-brace truss
giàn nhiều thanh xiên
multiple-lattice truss
giàn nhiều hệ thanh bụng
multiple-lattice truss
giàn nhiều mắt
multispan truss
giàn nhiều nhịp
nail glued truss
giàn vừa vặn dán vừa vặn đóng góp đinh
nail roof truss
giàn cái căn nhà đóng góp đinh
nail truss
giàn đóng góp đinh
nailed roof truss
giàn cái link tự đinh
node of truss
nút giàn
node of truss
mắt giàn
node of truss
tiết điểm của giàn
north-light truss
giàn cái hình răng cưa
open trang web truss
giàn bụng rỗng
open-type truss
giàn rỗng
parabolic chord truss
giàn biên sở hữu dạng parabon
parabolic truss
giàn parabôn
parallel chord truss
giàn sở hữu những biên tuy vậy song
parker truss
giàn Patcơ
pentagonal truss
giàn năm cạnh
pentagonal truss
giàn năm góc
pin connection truss
giàn link tự bu lông
pin-connected truss
giàn link bu lông
pin-connected truss
giàn link bulông
Polonceau truss
giàn Polonceau (giàn nhì dốc sở hữu cánh bên dưới vồng)
reinforced concrete truss
giàn bê tông cốt thép
ridge truss
giàn nhì cái dốc
ridge truss joint
tiết điểm xà nóc của giàn
rigid truss
giàn cứng (không biến dị hình học)
rigid truss
giàn cứng (không sở hữu trở thành dạng)
rise of a truss
chiều cao giàn
riveted truss
giàn giã đinh
roof truss
giàn mái
roof truss
giàn cái nhà
roof truss
giàn rỗng
saw-tooth truss
giàn (hình) răng cưa
sawtooth truss
giàn cái hình răng cưa
scissors truss
giàn kèo kiểu mẫu kéo
secondary truss
giàn nâng kèo
secondary truss
giàn gác
secondary truss
giàn phân chia nhỏ
secondary truss
giàn phụ
segmental truss
giàn biên bên trên cong
segmental truss
giàn hình (đáy) quạt
segmental truss
giàn hình cung
segmental truss
giàn vòng lược
semicrescent truss
giàn nửa cong
semicrescent truss
giàn nửa liềm
simple truss
giàn đơn giản
simple truss
giàn một cái dốc
simple truss
giàn rầm (không sở hữu lực xô ngang)
single-span truss
giàn một nhịp
solid trang web truss
giàn nhì dốc (có) cánh bên dưới vồng
solid trang web truss
giàn polonceau
space truss
giàn ko gian
spatial truss
giàn ko gian
stairbuilder's truss
giàn giáo
statically determinate truss
giàn tĩnh điện
statically determinate truss
giàn tĩnh định
statically indeterminate truss
giàn siêu tĩnh
steel truss
giàn thép
steel truss bridge
cầu giàn thép
stiff-jointed truss
giàn sở hữu đôi mắt cứng
stiffening truss
giàn tăng cứng
strutted truss
giàn kháng tổ hợp
strutted truss
giàn sở hữu thanh kháng xiên
strutted truss with diagonals
giàn kháng xiên
subdiagonal-lattice truss
giàn vierenđel
subdivided Warren truss
giàn phân nhỏ oaran
supporting flanger of truss
bích tỳ của giàn
supporting truss
giàn đỡ
supporting truss
giàn nâng
supporting truss post
thanh kháng đứng của giàn
suspended girder truss
giàn ngang treo
suspended strutted truss
giàn treo sở hữu thanh kháng xiên
suspended truss
giàn treo
suspended truss with strengthened girder
giàn treo sở hữu dầm tăng cường
symmetrical truss
giàn đối xứng
three-chord truss
giàn tía (thanh) cánh
three-dimensional truss
giàn tía chiều
three-dimensional truss
giàn ko gian
three-hinged arch truss
giàn vòm tía khớp
three-hinged truss
giàn tía khớp
tie truss
giàn neo (nối, liên kết)
timber truss
giàn gỗ
timber truss
giàn mộc tấm
trapezoid truss
giàn hình thang
trapezoidal truss
giàn hình thang
triangular lattice truss
giàn sở hữu thanh bụng (hình) tam giác
triangular Prat truss
giàn tam giác Prat
triangular truss
giàn hình tam giác
triangular truss
giàn mạng tam giác
trihedral truss
giàn tía cạnh
trihedral truss
giàn tam giác
truss (ed) arch
vòm giàn
truss analysis
sự phân tách giàn
truss arch
vòm giàn kết hợp
truss bay
panen giàn
truss bearing plate
tầm gối (kèo, giàn)
truss bolt
bê tông link giàn
truss brace
giăng link giàn
truss brace
thanh xiên của giàn
truss bridge
cầu giàn
truss bridge
cầu giàn đôi mắt cáo
truss buttress dam
đập trụ kháng giàn tam giác
truss camber
độ vòng lên của giàn
truss chord
biên giàn
truss chord
cánh giàn
truss frame
khung giàn
truss joint
nút giàn
truss joint
mắt giàn
truss joint
tiết điểm của giàn
truss lattice
mắt cáo của giàn
truss member
thanh giàn
truss node of support
nút tựa của giàn
truss of rigidity
giàn cứng (không trở thành hình)
truss post
thanh kháng của giàn
truss post
thanh đứng thân thiết của giàn
truss rod
thanh giàn
truss spacing
khoảng cơ hội những giàn
truss spacing
khoảng cơ hội liệu pháp những giàn
truss spacing
khoảng cơ hội thân thiết giàn
truss span
nhịp giàn
truss structure
kết cấu giàn
truss subties
giàn chữ A
truss system
hệ giàn
truss web
bụng giàn
truss with curvilinear chords
giàn cánh biên song
truss with curvilinear chords
giàn cánh cung
truss with diagonal
giàn chống
truss with flexible arch
giàn sở hữu vòm mảnh
truss with flexible lattice
giàn sở hữu thanh bụng mảnh
truss with non-parallel chord
giàn cánh biên ko tuy vậy song
truss with non-parallel chord
giàn cánh lệch
truss with parallel chords
giàn cánh biên tuy vậy song
truss with parallel chords
giàn sở hữu biên tuy vậy song
truss with parallel chords
giàn sở hữu trở thành treo phụ
truss with parallel chords
giàn biên tuy vậy song
truss with rigid joint
giàn sở hữu nút cứng
truss with subties
giàn chữ K
truss with subties
giàn sở hữu trở thành treo phụ
truss with X-braces
giàn hoa thị
truss with X-braces
giàn thanh chữ thập
truss work
kết cấu giàn
truss-stiffened truss
có giàn cứng
tubular truss
giàn thép ống
tunnel truss
giàn lối ngầm
tunnel truss
giàn ngầm
two-dimensional truss
giàn 2 chiều
two-dimensional truss
giàn phẳng
two-hinged arch truss
giàn vòm nhì khớp
uncontinuous truss
giàn đơn giản
uncontinuous truss
giàn ko liên tục
uncontinuous truss
giàn rời
vierendeel truss
giàn sở hữu thanh bụng vuông góc (không thanh chéo)
Vierendeel truss
giàn Vierenđen (không sở hữu thanh xiên)
Warren truss
giàn kèo Warren
Warren truss
giàn Warren
welded truss
giàn hàn
welded truss
giàn thép hàn
wind truss
giàn (chống) gió
wind truss
giàn gió
windward truss
giàn phía đón gió
wood truss
giàn tự gỗ
wooden truss
giàn tự gỗ
workshop truss
giàn cái răng cưa
giàn khung

Giải quí EN: A planar structural component composed of a combination of chords and trang web members in a triangular arrangement that forms a rigid framework; often used to tướng tư vấn a roof or bridge.

Xem thêm: in sight là gì

Bạn đang xem: truss là gì

Giải quí VN: Một bộ phận cấu hình phẳng lì gòm sự phối hợp những chão và những bộ phận trụ nhập cơ hội sắp xếp hình tam giác tạo ra một khuông vững chắc chắn; thông thường được dùng làm kháng nâng một cái căn nhà hay là 1 cầu.

lattice truss
giàn khuông đôi mắt cáo
giàn cái nhà
nail roof truss
giàn cái căn nhà đóng góp đinh
giàn đôi mắt cáo
truss bridge
cầu giàn đôi mắt cáo
giàn rỗng
bailey truss
giàn trống rỗng tía khớp
barn truss
giàn trống rỗng tía khớp

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa