been nghĩa là gì

 • TỪ ĐIỂN
 • CHỦ ĐỀ

Động từ
 • động từ

  thì, là

  Bạn đang xem: been nghĩa là gì

  the earth is round

  quả khu đất (thì) tròn

  he is a teacher

  anh tao là giáo viên

 • có, tồn bên trên, ở, sống

  there is a concert today

  hôm ni với một trong những buổi hoà nhạc

  are you often in town?

  anh thông thường với ở tỉnh không

  ví dụ khác

 • trở nên, trở thành

  they'll be linguists in some years time

  vài năm nữa chúng ta tiếp tục trở nên những căn nhà ngữ điệu học

 • xảy đi ra, biểu diễn ra

  when is the wedding đồ sộ be

  bao giờ ăn hỏi tiếp tục cử hành

 • giá

  this book is five pence

  cuốn sách này giá bán năm xu

 • be đồ sộ nên, tấp tểnh, sẽ

  Xem thêm: ballerina là gì

  what time am I đồ sộ come?

  mấy giờ tôi nên đến

  he is đồ sộ leave for Hanoi tomorrow

  ngày mai nó sẽ bị lên đường Hà nội

 • (+ động tính kể từ hiện nay tại) đang

  they are doing their work

  họ đang được thao tác làm việc của họ

 • (+ động tính kể từ vượt lên trên khứ) bị, được

  the boy is scolded by his mother

  đứa bé bỏng bị u mắng

  the house is being built

  ngôi căn nhà đang rất được xây

  ví dụ khác

  Cụm từ/thành ngữ

  to have been

  đã lên đường, đang được đến

  to be for

  tán trở nên, đứng về phía

  Xem thêm: pay the price là gì

  Từ ngay gần giốngTừ vựng giờ đồng hồ Anh theo đuổi công ty đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ đồng hồ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản