customs duty là gì

VIETNAMESE

thuế xuất nhập khẩu

Bạn đang xem: customs duty là gì

thuế hải quan

import and export tax, import duty, export duty

Thuế xuất nhập vào là phối hợp thân thiết thuế xuất khẩu và nhập vào. Thuế xuất khẩu là loại thuế tiến công nhập những sản phẩm tuy nhiên việt nam mong muốn hạn chiết xuất khẩu, thuế nhập vào là 1 loại thuế tuy nhiên một vương quốc hoặc vùng bờ cõi tiến công nhập sản phẩm & hàng hóa đem xuất xứ kể từ quốc tế nhập quy trình nhập vào.

1.

Một số ngôi nhà xuất khẩu được miễn thuế xuất nhập vào và thuế vat so với mặt hàng nhập vào công cụ và tranh bị.

Xem thêm: halls là gì

Some exporters are exempt from customs duty and vat on imports of machinery and equipment.

2.

Để ước quyết định thuế xuất nhập vào, những mặt hàng nhập vào nên được gửi tất nhiên một hóa đơn độ quý hiếm thanh toán.

For purposes of customs duty assessment, imports must also be accompanied by an invoice documenting the transaction value.

Các dạng thuế xuất nhập vào như sau:

Xem thêm: hydrofoil là gì

- countervailing duty (thuế chống trợ cấp)

- protective duty (thuế quan tiền bảo hộ)

- anti-dumping duty (thuế chống cung cấp huỷ giá)