quá trình tiếng anh là gì

Quá trình là tụ họp những trách nhiệm, công việc hoặc những sinh hoạt theo đòi một trật tự ví dụ và dẫn theo một thành phẩm sau cuối.

Bạn đang xem: quá trình tiếng anh là gì

1.

Chúng tôi đang được tu sửa lại mái nhà của tớ. Toàn cỗ quy trình này dự con kiến tiếp tục rơi rụng một vài ba mon.

We're remodeling our house. The whole process is expected vĩ đại take a few months.

2.

Học nước ngoài ngữ hoàn toàn có thể là một trong quy trình trở ngại.

Learning a foreign language can be a difficult process.

Xem thêm: acquisition nghĩa là gì

Cùng phân biệt process progress nha!

- Process có nghĩa là một trong loạt những hành vi hoặc công việc được triển khai nhằm đạt được một mục tiêu ví dụ.

Ví dụ: Helping the patients restore physiological functions is the first step in the treatment process.

(Giúp người bệnh dịch hồi phục công dụng tâm sinh lý là bước trước tiên của quy trình chữa trị.)

Xem thêm: houseboat là gì

- Progress có tức thị cường độ tiến thủ triển của việc làm vô một khoảng chừng thời hạn chắc chắn.

Ví dụ: The project showed slow but steady progress.

(Dự án với tiến trình chậm chạp tuy nhiên chắc hẳn rằng.)