fell apart là gì


Trang trước

Trang sau  

Bạn đang xem: fell apart là gì


Cụm động kể từ Fall apart đem 2 nghĩa:

Nghĩa kể từ Fall apart

Ý nghĩa của Fall apart là:

 • Vỡ trở nên những miếng nhỏ

Ví dụ cụm động kể từ Fall apart

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Fall apart:

 
- The glass vase FELL APART when I picked it up.
Chiếc bình thủy tinh nghịch vỡ trở nên nhiều miếng Khi tôi cố nó lên.

Nghĩa kể từ Fall apart

Ý nghĩa của Fall apart là:

 • Cảm xúc láo loàn và ko thể hành xử thông thường

Ví dụ cụm động kể từ Fall apart

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Fall apart:

 
- He FELL APART when they sacked him.
Anh ấy trọn vẹn hoảng loàn Khi bọn họ xa vời thải anh ấy.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Fall apart bên trên, động kể từ Fall còn tồn tại một vài cụm động kể từ sau:

 • Cụm động từ Fall about

 • Cụm động từ Fall apart

 • Cụm động từ Fall back

 • Cụm động từ Fall back on

 • Cụm động từ Fall behind

 • Cụm động từ Fall down

 • Cụm động từ Fall for

 • Cụm động từ Fall in

 • Cụm động từ Fall into

  Xem thêm: schnitzel là gì

 • Cụm động từ Fall off

 • Cụm động từ Fall out

 • Cụm động từ Fall over

 • Cụm động từ Fall through

 • Cụm động từ Fall under


Trang trước

Trang sau  

f-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspBài ghi chép liên quan

 • 160 bài học kinh nghiệm ngữ pháp giờ đồng hồ Anh hoặc nhất

 • 155 bài học kinh nghiệm Java giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 100 bài học kinh nghiệm Android giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 247 bài học kinh nghiệm CSS giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học kinh nghiệm PHP

  Xem thêm: e là gì

 • 101 bài học kinh nghiệm C++ hoặc nhất

 • 97 bài xích tập dượt C++ đem giải hoặc nhất

 • 208 bài học kinh nghiệm Javascript đem giải hoặc nhất