quiet tiếng anh là gì

/'kwaiət/

Thông dụng

Tính kể từ (so sánh)

Yên lặng, êm ả dịu dàng, ko tiếng ồn ào, ồn ã (không phổ biến động)
her quiet voice
giọng phát biểu của cô ý tớ êm ắng ả
be quiet, please!
đề nghị yên tĩnh lặng
Yên lặng, yên tĩnh tĩnh (không dịch chuyển, ko náo động)
the sea looks quiet now
lúc này biển khơi nhìn dường như lặng
Dịu dàng, trầm lặng, hoà nhã, ko mạnh mẽ
a lady of a quiet disposition
một người phụ nữ giới cá tính trầm lặng
Nhã, ko loè loẹt (màu sắc)
quiet colours
màu nhã
Thái bình, yên tĩnh ổn định, thanh bình; thanh thoát (không sở hữu sự khích động, hoạt động và sinh hoạt, con gián đoạn)
quiet times
thời đại thái bình
lead a quiet life
sống một cuộc sống thường ngày thanh thản
quiet conscience
lương tâm thanh thản
Thầm kín, kín kẽ, khiên chế, ko thể hiện ầm ĩ
to harbour quiet resentment
nuôi một côn trùng ân oán hận âm thầm kín
have a quiet laugh about something
cười âm thầm loại gì
Đơn giản, ko hình thức
a quiet weeding
lễ cưới đơn giản
keep something quiet; keep quiet about something
giữ kín một điều gì
as quiet as a mouse
im lặng như tờ

Danh từ

Sự tĩnh lặng, sự êm ắng ả
in the quiet of night
trong tối khuya thanh vắng
the quiet of the countryside
cảnh yên tĩnh tĩnh của miền quê
a few hours of quiet
một một vài giờ phút êm ắng ả
Sự tĩnh lặng, sự yên tĩnh tĩnh
Sự yên tĩnh ổn định, sự thanh thản, sự thanh thản
to live in quiet
sống vô cảnh thanh bình
on the quiet
bí mật, một cơ hội kín đáo
have a drink on the quiet
kín đáo húp một ly rượu

Ngoại động kể từ (như) .quieten

Làm lắng xuống, thực hiện yên tĩnh tĩnh (về loại gì)
Làm êm ắng, thực hiện nhẹ nhõm, thực hiện nín, vuốt ve (ai)
to quiet a fretful child
dỗ một em bé nhỏ đang được quấy
quiet a frightened horse
vỗ về một con cái ngựa đang được hoảng sợ

Nội động từ

( + down) quay về yên tĩnh tĩnh, lắng xuống
the thành phố quieted down
thành phố quay về yên tĩnh tĩnh

hình thái từ

  • V-ed: quieted

Chuyên ngành

Điện lạnh

bình lặng
không nhiễu

Kỹ thuật công cộng

im
im lặng
không ồn
quiet-running fan
quạt ko ồn
làm lặng (thép)
tĩnh
bus quiet signal
tín hiệu tính của bus
quiet area (quietroom)
khu vực yên tĩnh tĩnh (phòng tĩnh)
quiet mode
chế chừng tĩnh
quiet receiving site
vị trí thu thanh yên tĩnh tĩnh
quiet recording mode
chế chừng ghi tĩnh

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
buttoned up , clammed up , close , close-mouthed , could hear a pin drop , dumb , hushed , hushful , inaudible , low , low-pitched , muffled , mute , muted , noiseless , not saying boo , peaceful , quiescent , quieted , reserved , reticent , secretive , silent , soft , soundless , speechless , still , stilled , taciturn , tight-lipped * , uncommunicative , unexpressed , unspeaking , unuttered , whist , collected , contented , docile , fixed , gentle , halcyon , inactive , isolated , level , meek , mild , motionless , pacific , placid , private , remote , restful , retired , secluded , secret , sedate , sequestered , serene , shy , smooth , stable , stagnant , tranquil , unanxious , undisturbed , unexcited , unfrequented , unruffled , untroubled , conservative , homely , inobtrusive , modest , plain , restrained , sober , subdued , tasteful , unassuming , unpretentious , stilly , low-key , low-keyed , small , whispery , calm , unobtrusive , demure , dormant , dumbstruck , inconspicuous , inoffensive , introspective , low-profile , passive , pensive , reflective , reposeful , retiring , staid , undemonstrative , unmolested , unmoved
noun
calm , cessation , dead air , ease , hush , lull , noiselessness , peace , quietness , quietude , relaxation , repose , rest , serenity , soundlessness , speechlessness , still , stillness , stop , termination , tranquillity , calmness , peacefulness , placidity , placidness , untroubledness , backwater , dormancy , nepenthe , opiate , quiescence , quiet , sedative , tranquilizer , undertone
verb
allay , ameliorate , appease , assuage , becalm , button one’s lip , calm down , can it , choke , clam up , compose , console , cool it , cool out , dummy up , fix up , gag , gratify , hold it down , hush , ice * , inactivate , lull , moderate , mollify , muffle , muzzle , pacify , palliate , patch things up , please , quieten , reconcile , relax , satisfy , settle , shush , shut up , silence , slack , smooth , soften , soft-pedal * , soothe , square , squash , squelch , still , stroke , subdue , take the bite out of , tranquilize , balm , alleviate , collected , docile , ease , idle , inaudible , mellow , mute , passive , quell , relaxation , relieve , reposeful , repress , reserved , secretive , sequestered , serene , soft , stable , tranquil

Từ trái khoáy nghĩa

adjective
boisterous , clamorous , loud , noisy , agitated , troubled , complex , complicated , intricate , obtrusive , demonstrative , disturbed , forward , hoidenish , rude , stormy , tumultuous