respondent là gì

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/ris'pɔndənt/

Bạn đang xem: respondent là gì

Thêm nhập tự điển của tôi

chưa sở hữu công ty đề
 • tính từ

  trả lời

 • đáp lại (lòng chất lượng tốt...)

  Xem thêm: wiki là gì

 • (pháp lý) ở vị thế người bị cáo

 • (pháp lý) người bị cáo (trong vụ khiếu nại ly dị)

  Xem thêm: sales revenue là gì

  Từ ngay sát giống

  correspondent co-respondent


Từ vựng giờ đồng hồ Anh theo gót công ty đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ đồng hồ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản